Studier av sår- och brännskador på odlad hud

Sår- och brännskadeforskning är ett annat område där det tidigare gjordes många djurförsök på marsvin, grisar, råttor och möss, men där djurförsök nu kunnat begränsas. Dessa försök innebär ett stort lidande för djuren. De flesta djur har dessutom en sårläkningsprocess som skiljer sig kraftigt från människans, vilket innebär att resultaten inte direkt kan överföras till oss människor.

Mellan åren 1994 och 2002 fick plastikkirurgen Gunnar Kratz (nu professor vid Universitetssjukhuset i Linköping), anslag från Forska Utan Djurförsök för att utveckla modeller för studier av sårläkning och brännskador. Kratz hade då stor erfarenhet av att odla mänsklig hud för transplantation till brännskadade människor. Bitar av människohud tas till vara i samband med t.ex. bröst- och bukplastikoperationer och hålls vid liv i odlingsskålar där hudcellerna delar sig och fortsätter att växa. Framtagandet av standardiserade hudmodeller gjorde det möjligt att ersätta djur för att forska om sårläkning men också för studier av ärrbildning. Hudbitarna sår- eller brännskadas på ett standardiserat sätt och förvaras sedan i 37ºC. Läkningen stimuleras på olika sätt och efter regelbundna intervaller studera man hur långt läkningsprocessen har kommit. Mänskliga brännskadeärr erhålls från operativa ingrepp på tidigare brännskadade patienter. Brännskadeärren används för att testa olika metoder för att förbättra behandlingen av brännskadeärr.

Gunnar Kratz kunde visa att odlad hud är bättre än djurmodeller i forskning om både akut och kronisk ärrbildning. Med modellerna blir det lättare att studera hur de olika reglersystemen för läkning ser ut och testa olika behandlingsmetoder. Genom att Gunnar Kratz för forskning, sprida information om dem och också erbjöd utbildning, fick modellerna fick starkt fäste i forskarvärlden. De används på många laboratorier världen över. Professor Gunnar Kratz fick Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök 2004.

Gunnar Kratz’ modeller har alltså kunnat ersätta många djurförsök, men de är inte helt perfekta i alla sammanhang. Eftersom sårläkningen i odlad hud inte helt har efterliknat vad som händer i mänskliga patienter, ställs fortfarande krav på tester på skadad hud på grisar och kaniner bl.a. när nya medicintekniska produkter ska testas.

Från och med 2014 har Forska Utan Djurförsök därför gett anslag till ett nytt projekt under ledning av Kristina Blom, Medibiome för att lösa detta problem. Med en ny metod för odling av cellerna i en s.k. bioreaktor som företaget utvecklat, hoppas de kunna erbjuda sårläkningsmodeller som är överlägsna testerna på djur. Intresset från industrin är stort och resultaten från studierna är mycket lovande.

Senast uppdaterad: 4 april 2018