Testamentera

Låt din omtanke om djuren leva vidare. Din sista vilja kan bidra till att rädda många djur från att utsättas för djurförsök.

Ett testamente skriver du för att försäkra dig om att ingen annan bestämmer hur dina tillgångar ska användas om du plötsligt skulle ryckas bort.

Du kan välja att testamentera hela din kvarlåtenskap, en viss summa, en ägodel, fastighet eller värdepapper som vi kan omsätta. Vi är befriade från reavinstskatt vilket gör att hela värdet av värdepapper och fastigheter kommer Forska Utan Djurförsöks arbete till godo.

Ansvarig för testamenten hos Forska Utan Djurförsök är Lisa Löhr.
Telefon: 08-124 560 98 (direktnummer) eller 08-749 03 40 (växel)
E-post: lisa@forskautandjurforsok.se

Beställ gärna vår testamentesinformation.  Maila din beställning till info@forskautandjurforsok.se.

Många av våra givare hör av sig med testementesfrågor. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente och vill komma i kontakt med sakkunnig person erbjuder Forska Utan Djurförsök rabatterad rådgivning hos Landvall EU Advokat. Du betalar halva priset för en timmes rådgivning. Ange Forska utan Djurförsök när du kontaktar Landvall EU Advokat. Kontaktperson advokat Sigrún Landvall.

Forska Utan Djurförsöks organisationsnummer är: 802004 – 1441.