Testamentera

Låt din omtanke om djuren leva vidare. Din sista vilja kan bidra till att rädda många djur från att utsättas för djurförsök. Ett testamente skriver du för att försäkra dig om att ingen annan bestämmer hur dina tillgångar ska användas om du plötsligt skulle ryckas bort.

Du kan välja att testamentera hela din kvarlåtenskap, en viss summa, en ägodel, fastighet eller värdepapper som vi kan omsätta. Vi är befriade från reavinstskatt vilket gör att hela värdet av värdepapper och fastigheter kommer Forska Utan Djurförsöks arbete till godo. 

Många av våra givare hör av sig med testamentesfrågor. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente och vill komma i kontakt med en sakkunnig och oberoende rådgivare hänvisar Forska Utan Djurförsök till Juristbyrån Lennart Gustavsson. Lennart Gustavsson är expert inom flera områden, bl a testamenten, och hans arvode för upprättande av ett standardtestamente är 2.000 kr (inkl moms).

Mer information finns på www.juristlennartgustavsson.se och 08-640 75 10 eller jurist.l.gustavsson@gmail.com. Du behöver inte testamentera till Forska Utan Djurförsök för att nyttja Lennart Gustavssons tjänster.

Ansvarig för testamenten hos Forska Utan Djurförsök är Karolina Ekman.
Telefon: 08-124 560 98 (direktnummer) eller 08-749 03 40 (växel)
E-post: Karolina@forskautandjurforsok.se

Beställ gärna vår information om testamenten.  Maila din beställning till info@forskautandjurforsok.se.

Forska Utan Djurförsöks organisationsnummer är: 802004 – 1441.