Testamentera

Din sista vilja kan bidra till forskningen för att ersätta djurförsök. Med ett testamente bestämmer du själv hur dina tillgångar ska användas efter att du gått bort. Om du skriver testamente till förmån för Forska Utan Djurförsök är det bra om du anger vårt organisationsnummer.

Forska Utan Djurförsöks organisationsnummer är: 802004 – 1441.

Du kan välja att testamentera hela din kvarlåtenskap, en viss summa, en ägodel, fastighet eller värdepapper. Vi är befriade från reavinstskatt vilket gör att hela värdet av värdepapper och fastigheter kommer Forska Utan Djurförsöks arbete till godo. 

Beställ gärna vårt informationsmaterial om testamenten, där kan du läsa mer om hur du kan gå tillväga. Maila oss din beställning: info@forskautandjurforsok.se.

Ansvarig för områdena arv och testamenten hos Forska Utan Djurförsök är Karin Gabrielson Morton. Telefon: 08-124 560 99 (direkt), 073-864 12 43 (mobil) eller 08-749 03 40 (växel). E-post: Karin@forskautandjurforsok.se