Skänk en SMS‐gåva

Det går för närvarande tyvärr inte att skänka gåvor via SMS, vare sig enstaka gåvor eller månadsgivande. Om du tidigare var månadsgivare via SMS så avslutas det per automatik den 25 maj, du behöver inte agera på något sätt. Vi hoppas på ditt fortsatta stöd som månadsgivare via autogiro istället, klicka här för att läsa mer.

Anledningen till att vi ej kan ta emot gåvor via SMS är den nya betaltjänstlag som införts i EU sedan 1 maj samt GDPR som träder i kraft 25 maj. Teleoperatörerna har sagt upp avtalet med Wywallet , en tjänst som var en förutsättning för att skänka gåvor via SMS. Mera information finns på Wywallets hemsida.

Vi hoppas att teleoperatörerna ska hitta en ny lösning inom kort och när det är klart så hoppas vi kunna erbjuda tjänsten igen!