Vanliga frågor och svar

Vill du veta varför det är så viktigt att stödja oss?

Fortfarande används hundratusentals djur i försök varje år i Sverige. Över tusen djur VARJE DAG. Forska Utan Djurförsöks mål är att se till att djurförsök kan ersättas med nya och bättre metoder.

Vi får många frågor om vår verksamhet, djurförsöken och om djurfria metoder. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

Varför ska jag stödja Forska Utan Djurförsök?

Om du tycker att forskning är viktigt OCH  tycker om att djur ska skyddas från lidande så ska du stödja Forska Utan Djurförsök. Vi stödjer högklassig forskning för att lösa medicinska problem och för att få fram bättre testmetoder för läkemedel, kemikalier och alla möjliga produkter – men utan att vare sig djur eller människor kommer till skada.  Vi arbetar tillsammans med forskare på universitet, högskolor, myndigheter och företag och vi stödjer lovande forskningsprojekt med hög vetenskaplig kvalitet. Vi påverkar också politiskt och sprider information.

När du stödjer Forska Utan Djurförsök hjälper du både djur och människor. Det är alltså det perfekta valet för dig som vill stödja både djurskydd och forskning! Forska Utan Djurförsök är helt beroende av gåvor och arv från allmänheten för vår verksamhet. Stöd oss gärna i vårt arbete, det finns många sätt att bidra!

Läs mer om djurförsöken här. Vill du veta mer om varför det är bra för både människor och djur att satsa på att ersätta fler djurförsök? Du hittar våra bästa argument här >>

Kan man bli medlem hos er?

Nej, vi är en stiftelse, och stiftelser kan inte ha medlemmar. Men eftersom vår verksamhet bekostas genom gåvor och arv så är vi tacksamma om du vill ge oss ett bidrag via sms eller pg. Du kan också bli månadsgivare via autogiro. Läs mer här >>

Anser inte många forskare att djurförsöken är nödvändiga för deras forskning?

Jo, och det är precis där vi kommer in i bilden. Vi har hittills inte träffat på en enda forskare som absolut vill fortsätta använda djurförsök. De flesta vill ersätta sina djurförsök med andra (och bättre!) metoder – om det bara går. Vi arbetar tillsammans med forskare för att steg för steg ersätta djurförsök. Det kräver gediget forskningsarbete som tar tid och kostar pengar. Vi ger forskningsanslag till forskare som har idéer om hur djurförsök kan ersättas, och ser till att de får möjlighet att genomföra sin forskning. Läs mer om djurfria metoder här >>

Finns det inte alternativ till alla djurförsök redan?

Tyvärr gör det inte det. Det finns många exempel på djurförsök som krävs enligt lag eller internationella överenskommelser, t.ex. vid läkemedelsutveckling, vid testning av kemikalier och innan behandlingsmetoder får testas på människor. Även inom medicinsk forskning finns en hel del forskning som är baserad helt på möjligheten att göra djurförsök.

I många fall finns helt enkelt inga alternativ till djurförsöken – ännu. (Därmed inte sagt att människan har en självklar rätt att använda djur i försök, men det är en annan fråga).

Samtidigt har många djurförsök som tidigare ansågs nödvändiga ersatts med alternativ. T.ex. avlivas inte längre kaniner för graviditetstester och inga apor avlivas längre för tillverkning av poliovaccin. Djurförsöken inom läkemedelsutveckling har kunnat minskas och särskilt inom biologisk produktion och utbildning har många djurförsök ersatts. Vi arbetar för att göra listan över bortglömda och förlegade djurförsök längre. Läs mer om djurfria metoder här >>

Men det kommer väl aldrig att gå att ersätta alla djurförsök?

Det finns forskare som är väl insatta i utvecklingen av alternativ till djurförsök som tror att alla djurförsök kommer att ersättas med framför allt cellmodeller och datorberäkningar. Andra forskare tror att ett fåtal djurförsök alltid kommer att behövas för att skydda oss människor. Framtiden får utvisa hur långt vi lyckas ersätta djurförsöken. Hur långt vi kommer beror till stor del på hur mycket som satsas på att utveckla nya djurförsöksfria metoder.

Vi ser hela tiden nya möjligheter genom de ansökningar om forskningsanslag vi får in från forskare. Vi vet att vi kan ersätta fler djurförsök om vi bara hade mer pengar till forskningsanslag!
Läs mer om forskningsprojekten som får anslag idag här >>

Vad finns det för alternativ till djurförsöken?

Det finns många metoder och tekniker som ersätter djurförsök. I forskning och för att testa läkemedel, kemikalier och tester är det vanligt med cellmodeller, dvs celler som odlas i provskålar och anpassas till de forskningsprojekt eller tester de ska användas i. När det är mänskliga celler så kommer de från personer som godkänt att deras celler används i forskning.

Datorer blir också allt vanligare och används för att göra avancerade och komplicerade beräkningar av hur kroppens olika celler och organ reagerar på ett visst ämne. Olika analysmetoder används istället för levande djur för att t.ex. testa kvaliteten på insulin och andra biologiska produkter och vid diagnos av sjukdomar. Simuleringar i dator ersätter djurförsök i utbildning och olika attrapper används istället för levande djur i kirurgutbildning och för att träna t.ex. traumavård.  Läs mer om djurfria metoder här >>

Hur är det nu med kosmetikatester på djur, är inte det förbjudet?

Jo, inom EU är det sedan 2013 förbjudet att sälja kosmetika och hygienprodukter som djurtestats.  Förbudet gäller även ingredienserna. Men det finns undantag. Ingredienser som djurtestas p.g.a. krav i annan lagstiftning inom och utanför EU, får fortfarande användas. Läs mer och ta dig vidare till konsumentguiden ”Icke djurtestat” här >>

Jag har fått höra att den som är emot djurförsök inte borde ta mediciner eftersom alla läkemedel djurtestas. Hur tänker ni kring det?

Det stämmer att alla läkemedel är djurtestade. Men måste man okritiskt acceptera alla djurförsök bara för att man använder läkemedel? Kanske borde man tänka tvärt om: att alla som äter läkemedel borde intressera sig för och agera för att djurtester ersätts i största möjliga mån. Det gagnar både djur och människor, eftersom det handlar om att utveckla metoder som är bättre än djurförsök på att förutsäga effekter på oss människor. Idag måste alla nya läkemedel enligt lag djurtestas innan de första testerna görs på människor. Men visste du att knappt en av tio läkemedel som kommit så långt att de testas på människor, kommer ut på marknaden? Nio av tio saknar effekt eller har alltför allvarliga risker som visar sig först efter studier på människor. Läs mer om djurförsökens begränsningar här >>

Utvecklingen går framåt när det gäller att hitta nya metoder för att utveckla och testa läkemedel. Forska Utan Djurförsök har varit med och bekostat utvecklingen av flera sådana metoder, som gjort att antalet djurförsök har kunnat minskas betydligt. Vi vet också att fler djurförsök skulle kunna ersättas om det bara satsades mer resurser på det. Stöd oss gärna!

Mer konsumentinformation om läkemedel och medicintekniska produkter hittar du här >>

Om jag stödjer Forska Utan Djurförsök, går alla pengarna då till forskning?

Varje år delar Forska Utan Djurförsök ut ca 3 miljoner kr i forskningsanslag till 10-15 projekt som bedrivs på Karolinska institutet, Uppsala universitet, KTH, Stockholms universitet, Lunds universitet och andra lärosäten, myndigheter och företag. För att få anslag måste forskaren tydligt visa hur forskningen bidrar till att ersätta djurförsök med nya metoder, t.ex. användning av odlade celler, kemiska analysmetoder och matematiska modeller i dator.

Med en gåva till Forska Utan Djurförsök stödjer du mycket mer än bara forskning. Vi arbetar även med informationsprojekt för att nå ut till forskare och blivande forskare; bl.a. gästföreläser vi på flera universitet. Vi arbetar med politisk påverkan för att få in djurfria metoder i forskningspolitiken, skärpa lagstiftningen och öka resurserna till utvecklingen av metoder som ersätter djurförsök. När regeringen beslutade att minska de statliga anslagen till alternativ till djurförsök, uppvaktade vi forskningsministern. Det ledde till att anslagen höjdes och att alternativ till djurförsök fick en statushöjning genom att omnämnas i forskningspropositionen. Inför valen 2010 och 2014 tog vi fram och diskuterade handlingsplaner för hur fler djurförsök ska kunna ersättas genom politiska beslut, med politiker. Läs mer om hur vi arbetar här >>

Vem granskar Forska Utan Djurförsöks verksamhet?

Eftersom vi är en stiftelse följer vi stiftelselagen (som bland annat kräver att vi lämnar årsredovisning och förvaltningsberättelse) och vi står under kontroll av länsstyrelsen. Vi har 90-konto och kontrolleras därför även av Svensk insamlingskontroll. Vår senaste årsredovisning, dokumenten som styr vår verksamhet samt rapportering till Svensk Insamlingskontroll m.m. finns här >>

Behöver Forska Utan Djurförsök verkligen mitt stöd, får ni inte tillräckligt med pengar ändå?

Forska Utan Djurförsök finansieras genom gåvor och arv. Vi får inga statliga eller andra anslag. Att få fler att skänka gåvor till oss regelbundet är alltså oerhört viktigt för att vi ska kunna stödja mer forskning och se till att fler djurförsök ersätts.

Senast uppdaterad: 30 juni 2021