Information

Information och utbildning är viktigt

Att främja spridning av information om alternativ till djurförsök är en av Forska Utan Djurförsöks uppgifter. Därför gästföreläser vi på forskarutbildningar vid flera universitet och vi har också föreläst för personal på myndigheter och för ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna.

Vi förser även politiker, allmänheten och media med kunskap om djurförsök och djurfria metoder via vår hemsida, e-nyhetsbrev och sociala medier.

Här på vår hemsida finns mycket information om både djurförsök och djurfria metoder, se Fakta-sidorna. Vi har även en uppskattad avdelning, Forskarrummet, samt ett e-nyhetsbrev specifikt till forskare.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021