Information

Information och utbildning är viktigt

Att främja spridning av information om alternativ till djurförsök är en av Forska Utan Djurförsöks uppgifter. Därför föreläser vi regelbundet på forskarutbildningar vid flera universitet och vi har också föreläst för personal på myndigheter och för ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna.

Vi förser även politiker, allmänheten och media med kunskap om djurförsök och djurfria metoder. I begränsad omfattning föreläser vi på möten och seminarier riktade till allmänheten, men tyvärr måste vi ofta tacka nej till inbjudningar då vi måste prioritera att nå ut till forskare och beslutsfattare.  Här på vår hemsida finns dock mycket information om både djurförsök och djurfria metoder, se Fakta-sidorna. Vi har även en uppskattad avdelning, Forskarrummet, samt ett e-nyhetsbrev specifikt till forskare.

För att påverka internationellt har Forska Utan Djurförsök gett bidrag till InterNICHE, ett internationellt nätverk av lärare och studenter som arbetar för att ersätta djurförsök inom utbildning. Bidraget ska bl.a. användas för att producera en videofilm om alternativ till djurförsök i utbildning. Vi har tidigare gett anslag till InterNICHE till andra informationsprojekt, inklusive en tidigare videofilm och en referensbok om möjligheterna att ersätta djurförsök i utbildning. Detta material har används över hela världen och lett till att många djurförsök ersatts.

Senast uppdaterad: 24 mars 2015