Vad gör Forska Utan Djurförsök?

Vi stödjer forskning för att ersätta djurförsök

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som  arbetar för att djurförsök ska ersättas med nya och bättre metoder. Vi stödjer forskning, utbildar och informerar och påverkar politiskt. Målet är att se till att djurförsök ersätts, samtidigt som vi bidrar till viktiga vetenskapliga framsteg och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter – utan djurförsök.

Många djurförsök har kunnat ersättas med metoder som utvecklats med stöd från Forska Utan Djurförsök och fler kommer att kunna ersättas i framtiden. Sedan 1971 har vi delat ut anslag till forskning för att ersätta djurförsök, och vi var en av de första finansiärerna i världen att ge anslag till sådan forskning.

Vårt arbete är långsiktigt och strategiskt. Det är inte ovanligt att ett forskningsprojekt tar 10-15 år från idé till utvärderad och accepterad metod som kan ersätta ett visst djurförsök. Det tar tid, men vårt forskningsstöd ger resultat!

I vår vetenskapliga kommitté sitter forskare och andra experter med spetskompetens inom relevanta forskningsområden och vi samarbetar med forskare på universitet, myndigheter och industri för att försäkra oss om att ha bästa möjliga förutsättningar att stödja de forskningsprojekt som har störst potential att ersätta djurförsök.

Forska Utan Djurförsök delar även ut utmärkelsen Nytänkaren, med tillhörande forskningsanslag. Nytänkarutmärkelsen går till forskare vars forskning är just nytänkande i sin strategi att ersätta djurförsök.

Tillsammans med systerstiftelser i Danmark och Finland har vi delat ut ett nordiskt forskningspris till forskare och organisationer som bidragit till att djurförsök kan ersättas.

Politisk påverkan

Nya metoder för att t.ex. testa kemikalier och läkemedel måste utvärderas och accepteras i olika lagstiftning och regelverk. Därför arbetar vi även med politisk påverkan och i samarbete med myndigheter för att se till att  djurförsöksfria metoder kan börja användas så snabbt som möjligt. Genom samverkan med olika statliga organ och genom nätverkande med forskare, myndigheter och företag arbetar vi för förändringar i Sverige, inom EU och globalt för att ersätta djurförsök.

Vi arbetar för att öka det statliga stödet till forskning för att ersätta djurförsök och för ökade resurser till att utvärdera och sprida nya metoder.

Utbildning, attitydförändring och information

För att öka intresset för att ersätta djurförsök arbetar vi med informationsspridning, utbildning och attitydförändring. Vi gästföreläser gärna på universitetens forskarutbildningar och på aktiviteter arrangerade av myndigheter och deltar i debatter. Vi förser även politiker, allmänheten och media med kunskap om djurförsök och djurfria metoder.

Vi har även en uppskattad avdelning, Forskarrummet, på vår hemsida där vi samlar information och länkar av intresse för forskare, samt ett e-nyhetsbrev specifikt till forskare.

Senast uppdaterad: 2 september 2022