Styrelse

Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks ändamål är enligt stiftelseförordnandet att: ”främja sådan för folkhälsan eller djurhälsan bedriven vetenskaplig forskning, där djurförsök inte kommer till användning. Väsentligt är att Stiftelsen med sin verksamhet befordrar utvecklandet av sådana rön och metoder, att användningen av försöksdjur i synnerhet för plågsamma försök nedbringas med sikte på total avveckling.”

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av stiftelsen. Därför strävar vi efter att ledamöterna i styrelsen sammantaget ska ha kompetens och erfarenhet inom särskilt; vetenskaplig forskning för att utveckla/vidareutveckla metoder som kan ersätta djurförsök, ekonomi och finansiering, verksamhetsstyrning samt insamling och marknadsföring. Eftersom styrelsen är arbetsgivare för kansliets anställda, bör även kompetens finnas inom ledarskap och grundläggande arbetsrättsliga frågor.

Ledamot och ordförande

Erik Walum
Yrke/titel: f.d VD för biotechföretag samt f.d professor i neurotoxikologi
Bostadsort: Stockholm
E-post:
walumerik@gmail.com

Jag är före detta professor i neurotoxikologi och tidigare VD för Glucox Biotech AB. Jag har en bred erfarenhet av forskning i såväl akademisk miljö som inom läkemedelsindustrin. I min forskning har jag bl. a. arbetat med att etablera cellulära och molekylära metoder för att studera verkan av kemikalier och läkemedel på nervsystemet och att utveckla och utvärdera djurfria testmetoder. Jag har haft ett flertal uppdrag inom alternativområdet, t. ex. ordförande i Centrala Försöksdjursnämndens alternativutskott och ledamot av det Europeiska utvärderingscentrets vetenskapskommitté (ESAC) och medlem av den Europeiska forskargruppen för alternativ inom toxicitetstestning (ERGATT). Jag har ett brinnande intresse för när och hur det är möjligt att ersätta djurbaserade tester med in vitro-metoder och vad som krävs för att möjliggöra extrapolering av in vitro-data till människa inom toxikologin så väl som farmakologin.

Ledamot: Susanne Stålberg
Bostadsort: Knivsta
E-post: susanne@netmark.nu

Ledamot: Eva Diesen
Bostadsort: Ingarö
E-post: evadiesen@gmail.com

Ledamot: Pernilla Alpmo
Bostadsort: Eskilstuna
E-post: pernilla.76@hotmail.com

Kassaförvaltare (ej styrelseledamot):
Ewa Prenze Isaksson
Yrke/titel:
Ekonomi- och redovisningskonsult, Prenze Ekonomikonsult AB
Bostadsort: Täby
E-post:  ewa@prenze.se

Ekonomi- och redovisningskonsult. Mina klienter består av både aktiebolag och ideella organisationer.
Är utbildad civilekonom och har, förutom att driva egen redovisningsbyrå, även erfarenhet av att ha arbetat som revisor. Anlitad av Stiftelsen Forska Utan Djurförsök sedan 2008.  

Senast uppdaterad: 30 juni 2023