Styrelse

Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks ändamål är enligt stiftelseförordnandet att: ”främja sådan för folkhälsan eller djurhälsan bedriven vetenskaplig forskning, där djurförsök inte kommer till användning. Väsentligt är att Stiftelsen med sin verksamhet befordrar utvecklandet av sådana rön och metoder, att användningen av försöksdjur i synnerhet för plågsamma försök nedbringas med sikte på total avveckling.”

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av stiftelsen. Därför strävar vi efter att ledamöterna i styrelsen sammantaget ska ha kompetens och erfarenhet inom särskilt; vetenskaplig forskning för att utveckla/vidareutveckla metoder som kan ersätta djurförsök, ekonomi och finansiering, verksamhetsstyrning samt insamling och marknadsföring. Eftersom styrelsen är arbetsgivare för kansliets anställda, bör även kompetens finnas inom ledarskap och grundläggande arbetsrättsliga frågor.

Ordförande: Inväntar styrelsens konstituering

Ledamot: Pernilla Alpmo
Bostadsort: Eskilstuna
E-post: pernilla.76@hotmail.com

Ledamot: Eva Diesen
Bostadsort: Ingarö
E-post: evadiesen@gmail.com

Ledamot: Anna Kers Hagberg
Bostadsort: Stockholm
E-post: anna.hag7@gmail.com

Ledamot: Maria Valsjö
Bostadsort: Vallentuna
E-post: valsjo.maria@gmail.com

 

 

 

Senast uppdaterad: 28 februari 2024