Styrelse

Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks ändamål är enligt stiftelseförordnandet att: ”främja sådan för folkhälsan eller djurhälsan bedriven vetenskaplig forskning, där djurförsök inte kommer till användning. Väsentligt är att Stiftelsen med sin verksamhet befordrar utvecklandet av sådana rön och metoder, att användningen av försöksdjur i synnerhet för plågsamma försök nedbringas med sikte på total avveckling.”

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av stiftelsen. Därför strävar vi efter att ledamöterna i styrelsen sammantaget ska ha kompetens och erfarenhet inom särskilt; vetenskaplig forskning för att utveckla/vidareutveckla metoder som kan ersätta djurförsök, ekonomi och finansiering, verksamhetsstyrning samt insamling och marknadsföring. Eftersom styrelsen är arbetsgivare för kansliets anställda, bör även kompetens finnas inom ledarskap och grundläggande arbetsrättsliga frågor.

 

Ordförande: Eva Diesen
Bostadsort: Ingarö
E-post: evadiesen@gmail.com


Vice ordförande: Maria Valsjö 
Legitimerad Djursjukskötare
Bostadsort: Vallentuna
E-post: Maria.valsjo.styrelsen@forskautandjurforsok.se

”Min passion för djur och djuretik har präglat hela mitt liv, där jag ägnat mig åt att engagera mig i deras välvärd. Jag har utbildning inom ledarskap och försöksdjurskunskap, varav det senare är något jag även utbildat andra inom. Genom åren har jag förvärvat omfattande kunskap och erfarenhet kring forskningsmetoder och dess effekter på djurens välmående. Har suttit med som beredningsgruppsordförande och ledamot i Djurförsöksetiska nämnden i många år.”


Sekreterare: Pernilla Alpmo
Bostadsort: Eskilstuna
E-post: pernilla.alpmo.styrelsen@forskautandjurforsok.se

”Legitimerad gymnasielärare med magisterexamen i etik. Långt engagemang och intresse för djuretik och flera års erfarenhet av att granska ansökningar om djurförsök, med insikt om hur angeläget det är med nya djurfria metoder. Jag har även tidigare erfarenhet av styrelsearbete i ideella organisationer och har utbildning i ledarskap och projektledning.”


Ledamot: Anna Kers Hagberg
Bostadsort: Stockholm
E-post: anna.hag7@gmail.com

”Universitetsadjunkt i Språk & Kommunikation; Magisterexamen i Miljöpsykologi, Hållbar utveckling och masterstudier i Utbildningsvetenskap.
Decenniers engagemang, utbildning och intresse för djur, djurvälfärd, natur, miljö och klimatfrågor. 
Det är viktigt att främja spridningen av högkvalitativa djurfria forskningsmetoder.”


Ledamot: Inge Skog
Bostadsort: Lund
E-post: skog@silvanet.se


Suppleant: Kjell Alpmo
Bostadsort: Eskilstuna
E-post: kjell.alpmo.styrelsen@forskautandjurforsok.se

”HR-konsult med lång erfarenhet inom administration och driftsupport samt utbildning inom arbetsrätt och sociologi. Jag kan stödja Stiftelsen i frågor som rör, lagar och avtal, lönebildning, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, rekrytering, policys och rutiner. Jag har även erfarenhet av upphandlingar och utredningsuppdrag samt mer strategiska personalfrågor så som ledarutveckling och kompetensförsörjning.
Jag har även läst redovisning, innovation- och förändringsledning, IT- och informationssäkerhet samt informationshantering.”

Senast uppdaterad: 9 maj 2024