Styrelse

I vår styrelse strävar vi efter att täcka in flera olika kompetensområden. Vissa kompetenser ses som obligatoriska och andra som önskvärda, allt från verksamhetsledning, ekonomi och juridik, till kunskap om djurförsök, djurfria metoder och politik. Vi strävar också efter mångfald i fråga om ålder, kön och kulturell bakgrund.

Här presenterar sig styrelsen. 

Ordförande: Erik Walum
Yrke/titel: f.d VD för biotechföretag samt f.d professor i neurotoxikologi
Bostadsort: Stockholm
E-post: walumerik@gmail.com

Jag är före detta professor i neurotoxikologi och tidigare VD för Glucox Biotech AB. Jag har en bred erfarenhet av forskning i såväl akademisk miljö som inom läkemedelsindustrin. I min forskning har jag bl. a. arbetat med att etablera cellulära och molekylära metoder för att studera verkan av kemikalier och läkemedel på nervsystemet och att utveckla och utvärdera djurfria testmetoder. Jag har haft ett flertal uppdrag inom alternativområdet, t. ex. ordförande i Centrala Försöksdjursnämndens alternativutskott och ledamot av det Europeiska utvärderingscentrets vetenskapskommitté (ESAC) och medlem av den Europeiska forskargruppen för alternativ inom toxicitetstestning (ERGATT). Jag har ett brinnande intresse för när och hur det är möjligt att ersätta djurbaserade tester med in vitro-metoder och vad som krävs för att möjliggöra extrapolering av in vitro-data till människa inom toxikologin så väl som farmakologin.

Vice ordförande: Jan-Erik Strömberg
Yrke/titel: vd, civilingenjör, teknologie doktor
Bostadsort: Linköping
E-post: jan-erik.stromberg@telia.com

Mitt engagemang i Forska Utan Djurförsök har sin grund i ett livslångt intresse för etiska och moraliska frågor – i synnerhet en värdegrund som spänner över alla kännande varelser och inte enbart inskränker sig till människor. Mitt bidrag till styrelsens redan omfattande kompetens, består i teknisk sakkunskap inom området datorbaserad modellering och simulering; en teknik som kan förväntas få allt större betydelse för att reducera behovet av djurförsök.

Sekreterare: Eva Diesen
Yrke/titel: Jurist
Bostadsort: Ingarö
E-post: evadiesen@gmail.com

Jag är jurist med egen firma och jobbar med rådgivning och utredningsuppdrag för ideella organisationer som vill ha underlag för politiskt-juridiskt påverkansarbete. Jag har erfarenhet som forskare i brottsofferfrågor på Stockholms universitet och specialistkompetens inom djurjuridik, och föreläser och utbildar i externa sammanhang inom dessa områden. Jag är mycket väl insatt i frågor som handlar om djurförsök efter att ha varit lekmannaledamot i djurförsöksetisk nämnd under flera år och jag har även mångårig erfarenhet av styrelsearbete i ideella organisationer. Jag vill som ledamot i stiftelsens styrelse bidra med min juridiska kompetens och metoder för framgångsrik politisk påverkan.   

Ordinarie ledamot: Tove Rastad 
Yrke/titel: Civilekonom/projektledare
Bostadsort: Stockholm
E-post: : Rastad1982@gmail.com

Civilekonom med dubbla masters inom ledarskap och djurrätt med över 10 års erfarenhet från näringslivet. Brinner för djur, natur och klimatfrågor. Engagerad i flertalet ideella organisationer och driver vid sidan av anställning inom projektledning och affärsutveckling eget företag som hundtränare och hundpsykolog. Nyfiken, positiv och driven som person och med ett stort intresse och engagemang för flertalet djurrättsfrågor, däribland djurfri forskning. Praktisk erfarenhet från Stockholms djurförsöksetiska nämnd.

Ordinarie ledamot: Anna Kers Hagberg
Yrke/titel: Universitetsadjunkt. Ämneslärarexamen och masterstudier i utbildningsvetenskap. Magisterexamen i Miljöpsykologi samt studier i hållbar utveckling och global hälsa.
Bostadsort: Stockholm
E-post: anna.hag7@gmail.com

Engagemang för djur, natur, miljö och klimat har följt mig genom livet. Forskning, innovationer och vetenskap är stora intresseområden för mig. Det finns politiska beslut om att djurförsök skall upphöra. Jag vill bidra till att detta förverkligas genom att främja utvecklingen av moderna innovativa djurfria metoder med hög tillförlitlighetsgrad inom Stiftelsen Forska Utan Djurförsök. Jag är ledamot i Stockholms Djurförsöksetiska Nämnd sedan 2018 och jag har decenniers erfarenhet av politiskt engagemang från både kommun och landstingsverksamheter.

Suppleant: Mårten Risling
Yrke/titel: Seniorprofessor i anatomi vid Karolinska institutet
Bostadsort: Bromma
E-post: marten.risling@ki.se

Jag började forska om skador i nervsystemet jämsides med studier på läkarutbildningen, vid mitten av 1970-talet. Denna forskning fortsatte jag med efter doktorsexamen och läkarexamen. Forskningen har inkluderat djurförsök, uppföljningar av patienter med hjärnskador, försök med cellkulturer och datorbaserade simuleringar av skadeförlopp. I ett av projekten utvecklade vi en metod att reparera svåra skador på de nerver som går ut från ryggmärgen, vilket resulterade i en klinisk behandling som återskapat funktion i armarna hos trafikskadade patienter. Under senare år har jag under en period varit medlem i Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd och Karolinska institutets lokala djurskyddsorgan. Arbete med 3R (engelskans ”Replace, Reduce, Refine”: att ersätta djurförsök, minska antalet djurförsök och förfina de försök som görs) är viktigt i alla dessa sammanhang och Forska utan Djurförsök är en naturlig förlängning till detta.

Suppleant: Pernilla Alpmo
Yrke/titel: Gymnasielärare i filosofi, historia och religionskunskap.
Magisterexamen i etik.
Bostadsort: Eskilstuna
E-post: pernilla.alpmo@gmail.com  

Långt engagemang och intresse för djurrätt och djuretik. Jag är ledamot i Stockholms djurförsöksetiska nämnd sedan 2007 och angelägen om att djurförsök bör ersättas med nya och bättre metoder. Jag har flera års erfarenhet av styrelsearbete i en djurrätts- och djurskyddsorganisation. Har även läst en del vetenskapsteori och är medförfattare på en lärobok i filosofi för gymnasiet. Hoppas kunna bidra med mina kunskaper om djurförsök och styrelsearbete till Forska Utan Djurförsöks viktiga arbete för modern djur fri forskning. 

Kassaförvaltare (ej styrelseledamot): Ewa Prenze Isaksson
Yrke/titel: Ekonomikonsult/egenföretagare
Bostadsort: Täby
E-post:  ewa@prenze.se

Som ekonomikonsult arbetar jag främst med mindre organisationer och har bl a erfarenhet av stiftelser och ideella föreningar. Jag har alltid haft ett stort intresse för djurfrågor och tycker att arbetet med att hitta alternativ till djurförsök känns mycket angeläget. Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper i ekonomi, och då i huvudsak redovisningsfrågor.

 

Valberedning

Adjungerad till valberedningen och sammankallande:
Erik Walum 
E-post: walumerik@gmail.com

Senast uppdaterad: 22 september 2022