Ledning

Forska Utan Djurförsök är en stiftelse. Vår styrelse är högsta beslutande organ. Verksamheten kontrolleras av auktoriserade revisorer.

Ersättningar
Uppgifter om aktuell ersättning till ledningen, anställda och styrelseledamöter framgår av årsredovisningen, som du hittar här >>

Kontroll av verksamheten
Som stiftelse står vi under kontroll av länsstyrelsen som har tillsynsansvar. De ska bl.a. kontrollera att stiftelselagen (som bl.a. kräver att i lämnar årsredovisning och förvaltningsberättelse) följs och att stiftelser arbetar i enlighet med sitt ändamål. Eftersom vi har 90-konto kontrolleras vi även av Svensk insamlingskontroll och vi följer Frivilligorganisationernas insamlingsråds kvalitetskod.
Årsredovisning och styrdokument

Revisorer
Revisor:
Mats Blomgren, PWC

Revisorssuppleant:
Andreas Jonson, PWC
Valberedning

Valberedningen består av
Ulrika Hansson, Lund
Ewa Prenze, Täby
Ada Kolman, Täby
Birgitta Carlsson, Karlskrona och
Åsa Hagelstedt, Stockholm.

Sammankallande är Ewa Prenze som nås på ewa@]fobex.se.

Senast uppdaterad: 20 mars 2015