Kansli

Carina Franzén
Kanslichef
Marknadsföring, PR och Kommunikation
Direktnr: 08-124 560 95
Mobil: 073-864 19 44
E-post: carina@forskautandjurforsok.se

Karin Gabrielson Morton
Sakkunnig
Forskning och Politik
Direkt nr: 08-124 560 99
Mobil: 073-864 12 43
E-post: karin@forskautandjurforsok.se

Karolina Ekman
Insamlingsansvarig
Ansvarig testamenten
Direktnr: 08-124 560 98
Mobil: 073-864 12 44
E-post: karolina@forskautandjurforsok.se

Erik Walum
Styrelseordförande
E-post: walumerik@gmail.com
Mer information om Erik Walum

Senast uppdaterad: 3 juni 2019