Årsredovisning, styrdokument & rapporter

Årsredovisningar
Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017

Styrdokument
Stadgar
Stiftelseurkund
Policy för forskningsstöd
Insamlingspolicy
Placeringspolicy
Uppförandekod
Integritetspolicy 

Rapportering till Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige
Effektrapport för verksamhetsåret 2021
Effektrapport för verksamhetsåret 2020
Effektrapport för verksamhetsåret 2019
Effektrapport för verksamhetsåret 2018
Effektrapport för verksamhetsåret 2017

Rapport till Svensk insamlingskontroll för 2021  
Rapport till Svensk insamlingskontroll för 2020
Rapport till Svensk insamlingskontroll för 2019
Rapport till Svensk Insamlingskontroll för 2018

Senast uppdaterad: 19 september 2022