Årsredovisning, styrdokument & rapporter

Årsredovisningar
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015 samt Revisionsberättelse 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011

Styrdokument
Stadgar
Stiftelseurkund
Policy för forskningsstöd
Insamlingspolicy
Integritetspolicy
Placeringspolicy
Uppförandekod

Rapportering till Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige (fd FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd)

Giva Sverige Effektrapport 2019
Rapportpaket Svensk Insamlingskontroll 2018
FRII Effektrapport 2017
Effektrapport 2013
Revisionsrapport angående FRIIs kvalitetskod för 2013
Redovisning till Svensk Insamlingskontroll avseende 2013
Rapport enligt FRIIs kvalitetskod 2012
Rapport enligt FRIIs kvalitetskod 2011
SFI-redovisning 2011 och 2012

Senast uppdaterad: 9 juni 2020