Fakta om oss

Forska Utan Djurförsök är en stiftelse. Vår styrelse är högsta beslutande organ. Verksamheten leds av en generalsekreterare. Verksamheten kontrolleras av auktoriserade revisorer.

Uppgifter om aktuell ersättning till styrelseledamöter och generalsekreteraren framgår av årsredovisningen.

Som stiftelse står vi under kontroll av länsstyrelsen som har tillsynsansvar. De ska bland annat kontrollera att stiftelselagen (som bland annat kräver att vi lämnar årsredovisning och förvaltningsberättelse) följs och att stiftelser arbetar i enlighet med sitt ändamål. Eftersom vi har 90-konto kontrolleras vi även av Svensk insamlingskontroll.

Revisor:
Mats Blomgren, PWC

Revisorssuppleant:
Tommy Donath, PWC

Senast uppdaterad: 5 januari 2023