Fakta om oss

Forska Utan Djurförsök är en stiftelse. Vår styrelse är högsta beslutande organ. Verksamheten leds av styrelsens representant i verksamheten. Verksamheten kontrolleras av auktoriserade revisorer.

Uppgifter om aktuell ersättning till ledningen, anställda och styrelseledamöter framgår av årsredovisningen.

Som stiftelse står vi under kontroll av länsstyrelsen som har tillsynsansvar. De ska bland annat kontrollera att stiftelselagen (som bland annat kräver att vi lämnar årsredovisning och förvaltningsberättelse) följs och att stiftelser arbetar i enlighet med sitt ändamål. Eftersom vi har 90-konto kontrolleras vi även av Svensk insamlingskontroll.

Revisor:
Mats Blomgren, PWC

Revisorssuppleant:
Andreas Jonson, PWC

Senast uppdaterad: 4 september 2020