Vårt Almedalsseminarium, ta del av rapporten här

Vid vårt Almedalsseminarium 4 juli, diskuterar vi hur vi når målet Forskning  utan djurförsök. Vi tar också upp rapporten ”Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök, Upplevelser, utmaningar och uppmaningar.” Rapporten finns att läsa här >>