Vad krävs för att ersätta djurförsök? Se vad Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks seniora sakkunniga säger om det, i en film som Sveriges 3R center tagit fram!

I filmen resonerar också forskare, representant för ett läkemedelsbolag och från politiken om möjligheterna och utmaningarna med att ersätta djurförsök.

En av forskarna i filmen, Gunnar Cedersund, fick redan 2015 Forska Utan Djurförsöks forskningspris Nytänkaren. Gunnars forskning, där avancerade matematiska modeller används och även numera i samarbete med ett stort läkemedelsbolag, är ett exempel på framgångsrik forskning som vi tidigt stöttade.

Det tar tid att utveckla nya, djurförsöksfria metoder, men vi vet att det går!

Se filmen från Sveriges 3R Center här: https://fudj.se/3RCfilm