Sök forskningsanslag – sista ansökningsdag är 28 juni kl. 16.00

Nu är det dags att söka forskningsanslag till nya projekt. Nytt för i år är att sista ansökningsdag är redan den 28 juni. Beslut om anslag meddelas senast den 31 december.

Forska Utan Djurförsök stödjer vetenskaplig forskning för att ersätta djurförsök inom alla områden där djurförsök förekommer. Med djurfria metoder vill vi till exempel bidra till att utveckla och förbättra den medicinska forskningen, samtidigt som djurförsök ersätts. Vi vill bidra till nya metoder för riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, som bättre än djurförsöken speglar risker för människan.

Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål att ersätta djurförsök och möjligheterna att nå dessa, dels till projektets vetenskapliga kvalitet. Sökande måste därför tydligt beskriva på vilket sätt projektet kan leda till att djurförsök kan ersättas.

Mer information finns här!