Sök forskningsanslag inför 2018

Forska Utan Djurförsök stödjer utveckling av metoder som kan ersätta djurförsök.
Nu har vi öppnat utlysningen av forskningsanslag inför 2018. Sista ansökningsdatum är den 1 september kl 16.00.

Forska Utan Djurförsöks uppgift är att se till att djurförsök ersätts med nya, bättre metoder. Genom forskningsanslag bidrar vi till viktig medicinsk forskning och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, samtidigt som djurförsök ersätts.
Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål att ersätta djurförsök och möjligheterna att nå dessa, dels till projektets vetenskapliga kvalitet. Sökande måste därför tydligt beskriva på vilket sätt projektet kan leda till att djurförsök kan ersättas.

Utlysningens information finns endast på svenska. Ansökningsformuläret är på svenska men kan fyllas i på svenska eller engelska.
Please note that grants are almost exclusively awarded to projects in Sweden and/or international projects including a Swedish partner.  Information about how to apply is only available in Swedish, but the application form may be completed in English.

Utlysningen gäller nya projekt; forskare som fått anslag 2017 och vill ha fortsatt anslag till samma projekt kan söka fortsättningsanslag senare i höst. 

https://forskautandjurforsok.se/forskarrummet/sok-anslag/sok-anslag-till-nya-projekt/