Ses vi i Linköping den 29 februari?

Forska Utan Djurförsök finns på plats när Linköping Vego hålls för femte gången den 29 februari kl 10-16 på Linköpings konsert och kongress.

Kl 11.15-12.15 är Forska Utan Djurförsök medarrangörer till ett seminarium (Blanche Lindegren-seminariet) om djurförsöksfria forskningsmetoder.

Karin Gabrielson Morton berättar kort om Forska Utan Djurförsök och den bredd av forskningsprojekt som får stöd för att utveckla nya metoder som kan ersätta djurförsök.

Du får höra två av anslagstagarna, båda från Linköpings universitet, berätta lite mer om sina projekt: Pernilla Eliasson tar fram cellmodeller av senor för att studera hur de läker vid skador och Gunnar Cedersund berättar om sina matematiska modeller, bl.a. digitala tvillingar, och hur de kan ersätta djurförsök.

Dessutom kommer Jonathan Balcombe , USA, att prata om djur i undervisning.

Läs mer på Linköping vegos hemsida: http://www.linkopingvego.se/