Se vad som framkom vid vårt Almedalsseminarium

Vid vårt seminarium Forskning utan djurförsök – hur når vi dit?, hos Vetenskap & Allmänhet under Almedalsveckan, framkom det:

🟣 Hur läkemedelsindustrin Lif / de forskande läkemedelsföretagen och IKEM / Innovations- och kemiindustrierna i Sverige resonerade om deras egen roll för utvecklingen av nya metoder utan djurförsök – kopplingen till innovation och att industrin kan lyfta frågan mer.

🟣 Varför riksdagsledamöterna, från Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se en handlingsplan med konkreta mål för att driva på utvecklingen och mer finansiering. 

🟣 Att docent Gunnar Cedersund, Linköpings Universitet – som bland annat samverkar med AstraZeneca i ett forskningsprojekt där metoder utan djurförsök används – vill se att forskningsfinansieringen ändras så att det blir meriterande att ta fram nya metoder, först då blir det ännu fler forskare inom detta. Och att det handlar om snabbare och bättre metoder.

🟠 Det framkom även att forskare, som tar fram de nya metoderna, kan stöta på motstånd inom akademin.
Stiftelsen Forska Utan Djurförsök fortsätter att lyfta fram behoven och möjligheterna med forskning utan djurförsök! Vi är glada att våra forskningsanslag för i år kan stödja 15 forskare vid universitet på flera ställen i landet.
👉 Se det inspelade Almedalsseminariet här:  Arena för forskning och demokrati – Almedalen 2022 – Forska utan djurförsök – YouTube

Vid seminariet berättade Mattias Öberg, docent i toxikologi Karolinska Institutet och vår generalsekreterare Monica Björklund om deras rapport ”Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök, Upplevelser, utmaningar och uppmaningar”.
👉 Läs rapporten här: