Sammanfattning från Almedalen 2017

Under Almedalsveckan 2017 så arrangerade Forska Utan Djurförsök tre seminarier.

Måndag den 3 juli. Vårt huvudseminarium ”Ska man fortsätta med djurförsök i medicinsk forskning?”

Bakgrunden till seminariet
Möjligheterna att kapitalisera på nya djurfria metoder inom läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier och forskning om folksjukdomar och åldrandets sjukdomar är stora. Marknaden för cellbaserade tester inom läkemedelsutveckling, säkerhetsbedömning och toxikologi beräknas nå 21,6 miljoner dollar år 2018. Åren 2004-2012 påbörjades försök på i genomsnitt 2700 djur/dag. Under 2014 syns en liten minskning men fortfarande påbörjas försök på ca 1500 djur/dag i Sverige. Sverige, som gärna ser att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA flyttar hit, skulle med den starka svenska forskarkompetens som finns när det gäller utveckling och användning av djurfria forskningsmetoder kunna bli en ledande nation i denna framtidsbransch. De etiska, vetenskapliga och ekonomiska vinsterna med djurfria metoder är stora – och möjligheten att ta ledningen in i framtidens forskning finns.

Deltagare
Karin Gabrielson Morton. Sakkunnig, Forska Utan Djurförsök
Gunnar Cedersund, forskare, Linköpings universitet
Maria Karlgren, forskare, Uppsala universitet
Betty Malmberg (M), ledamot utbildningsutskottet
Thomas Strand (S), ledamot utbildningsutskottet
Fredrik Löndahl, förbundsordförande, Svenska Diabetesförbundet
Anders Blanck, vd, LIF – de forskande läkemedelsföretagen i Sverige

Detta seminarium filmades och finns på vår YouTube-kanal.

Torsdag den 6 juli. ”Kosmetika och kemikalier – en framgångssaga”

Bakgrund
Hur testar man produkter utan att använda djur? För bara 15-20 år sedan sa experterna att allergitester på djur skulle vara omöjliga att ersätta. De hade fel. EU har förbjudit djurtestad kosmetika och hygienprodukter. Men, hur gör man utan djurtester?
Kosmetika, kemikalier, allergitester, medicintekniska produkter och läkemedel är områden där djurfria testmetoder antingen har kommit väldigt långt eller där behovet är mycket stort. EUs förbud mot djurtestad kosmetika innebar att intresset för att utveckla och utvärdera nya djurfria metoder för riskbedömning ökar kraftigt. Allergier uppstår på grund av immunförsvarsreaktioner något som experterna ansåg var alldeles för komplicerat för att testa utan djurförsök. Men de hade fel. Just nu pågår slutlig utvärdering av ett svenskt djurfritt allergitest, GARD, för inkludering i internationella riktlinjer via företaget SenzaGen AB. Produkter som kontaktlinser, plåster, kondomer och andra produkter som används i eller på människokroppen djurtestas men hur bra är testerna egentligen? När till exempel nya läkemedel, efter omfattande djurstudier, testas på människa kasseras 90%. Anledningen är att läkemedlet visar sig vara farligt alt. inte ha någon effekt på människor. Behovet av andra testmetoder är stort.

Deltagare
Karin Gabrielson Morton, sakkunnig, Forska Utan Djurförsök
Gunnar Cedersund, forskare, Linköpings universitet
Andy Forreryd, forskare, Lunds universitet samt SenzaGen AB
Karin Cederbrandt, specialist på in vitro-metodik, Swetox (in vitro = i provrör t ex cellmodeller)

Seminariet
Upplägget på det här seminariet var lite annorlunda. Vi startade med att Karin och forskarna pratade om de djurfria metoder som finns och hur det fungerar men även om kommande testmetoder som t ex GARD som utvecklats av det svenska företaget SenzaGen AB. GARD genomgår just nu slutlig utvärdering för inkludering i internationella riktlinjer. Efter föredragen fick publiken själva prova på hur det går till att testa kemikalier utan att involvera djur. Vid fyra olika stationer fick man titta i mikroskop, få i uppgift att skapa ett nytt schampo utan att testa ögonirritation på djur, tolka systembiologiska beräkningsmodeller i dator samt testa kemikalier genom att använda GARD.

Fredag den 7 juli. ”Kom och prata djurfria forskningsmetoder med oss” – Öppet Hus

Bakgrund
Vare sig du är politiker eller annan beslutsfattare eller är forskningsintresserad av andra skäl.  Vi hoppas på goda samtal som gärna får ta avstamp i de seminarier vi hållit tidigare under veckan om medicinsk forskning, läkemedelsutveckling och testning av kemikalier. Vi diskuterar vägen framåt och den potential som finns inom området. Vilka är möjligheterna? Vilka är svårigheterna? Hur kan finansieringen vad gäller utveckling av djurfria metoder bli bättre?

Seminariet
Det dök upp lite folk även på detta arrangemang trots att det var på fredagen och hade ett litet annorlunda upplägg. Det blev mycket prat kring allergitestning av kemikalier men även en del om medicinsk forskning.

Vad händer nu?
Nu börjar arbetet med att följa upp en del av det som diskuterades under våra arrangemang. Vi kommer under hösten att, tillsammans med några av seminariedeltagarna, besöka en av de forskare som fått anslag från oss för att, under lite lugnare former, kunna visa och diskutera forskningen som pågår.
Vad gäller vårt politiska påverkansarbete så kommer vi att utveckla våra kontakter i riksdagen. Vi har bland annat blivit ombedda att tillhandahålla mer information om det arbete som pågår vad gäller utveckling av djurfria forskningsmetoder. Många av politikerna inser att de vet för lite men att området är både spännande och intressant och vill därför veta mer för att på bästa sätt kunna jobba med frågorna.
Vi är mycket nöjda med årets deltagande på Almedalsveckan. Vi har fått många bra kontakter och vi har gett många människor nya insikter i hur långt djurfria metoder har nått och vilken potential de har, etiskt, ekonomiskt och vetenskapligt.