Riksdagsvalet 2022: vilka partier driver på utvecklingen för djurförsöksfri forskning?

EU:s djurförsökslagstiftning har målsättningen att alla djurförsök ska ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. I Sveriges forskningspoliska plan för 2021 – 2024 (Regeringens proposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige) framgår att ”Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder”… Det är mycket bra! Men har riksdagspartierna konkret drivit på för att vi ska kunna nå dit?

Forska Utan Djurförsök är en partipolitiskt obunden stiftelse. Tack vare gåvor och arv kan vi varje år dela ut forskningsanslag till forskare som arbetar för att ersätta djurförsök. Några av de viktigaste åtgärderna riksdagen och Regeringen bör fatta beslut om är:

  • Satsningar på forskningen för att få fram djurfria metoder, öka det statliga anslaget.
  • Strategi för att gå över till djurförsöksfri forskning, med tydliga målsättningar och milstolpar.
  • Skarp svensk röst i EU för att EU ska satsa på djurförsöksfri forskning samt utvecklingen och valideringen av djurfria testmetoder vid riskbedömning av kemikalier.

Alla är för – men vilka gör?

Alla riksdagspartier uttrycker att det är viktigt att ersätta djurförsök. Men vad de har gjort konkret skiljer sig åt. Miljöpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet sticker ut genom att konsekvent och konkret driva på för både en strategi/handlingsplan och ökat statligt anslag till forskning för att ersätta djurförsök. Sverigedemokraterna har drivit ökat forskningsanslag, men inte för en strategi/handlingsplan.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regering stod bakom skrivningarna i den forskningspolitiska planen ”Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder”… samt, i budgetsamverkan med Centerpartiet och Liberalerna, fortsatt finansiering till Sveriges 3R-center* vid Jordbruksverket 2021 – 2023. Detta ställde sig övriga partier i riksdagen bakom.

 *(3R från engelskans replace, reduce och refine motsvaras på svenska av begreppen ersätta, begränsa och förfina djurförsök. 3R-centret ska vara en samlande arena för kunskap och samarbete om 3R-frågor).

Under mandatperioden blev det däremot inte en krona mer statliga pengar till djurförsöksfri forskning. Forskningsanslaget som Vetenskapsrådet delar ut, har varit på samma låga nivå i över 10 år.

Regeringen – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – gav ett uppdrag till Jordbruksverket att via 3R-centret kartlägga åtgärder för att minska djurförsöken. Av slutrapporten framgår bland annat att det behöver satsas mer pengar på utveckling av alternativa metoder och att det behövs en attitydförändring.

Från valet 2018 till valet 2022

Inför riksdagsvalet 2018, var Forska Utan Djurförsök medarrangör till en politikerutfrågning, under Almedalsveckan i juli. Vi frågade politikerna: stödjer ni att Sverige tar fram en plan för ökad djurförsöksfri forskning, med tydliga och tidsatta mål för utfasning av djurförsök? Och är ni beredda att se till att det läggs kraftigt ökade ekonomiska resurser på detta? Samtliga politiker visade sitt stöd till förslaget. Se utfrågningen här >> 

Men med facit i hand blev det alltså inte mer pengar till forskning för att ersätta djurförsök.

Forska Utan Djurförsök arrangerade ett Almedalsseminarium i juli 2022, där representanter från läkemedels- och kemikalieindustrierna, forskare samt riksdagsledamöter från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna var med. Riksdagsledamöterna ville alla se en handlingsplan/strategi och ökade ekonomiska resurser. Se seminariet här: Arena för forskning och demokrati – Almedalen 2022 – Forska utan djurförsök – YouTube

Inget riksdagsparti, utom Miljöpartiet, har med frågan i sitt valmanifest 2022. Från Miljöpartiets valmanifest, punkt 6: ”En bättre djurvälfärd och starkare djurskydd. Vi kräver ett verkligt djurskydd, en hög djurvälfärd och stopp för onödiga djurförsök”.

Nyligen ställde riksdagsledamoten Elisabeth Falkhaven från Miljöpartiet en fråga till socialdemokratiska landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg, om vilka åtgärder hon tänker vidta gällande frågan om utfasning av djurförsöken i Sverige. I svaret (augusti 2022) hänvisar ministern främst till arbetet som sker vid 3R-centret. Läs frågan och svaret här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/atgarder-for-att-minska-djurforsoken_H9111836

Inför valet 2018 ställde riksdagsledamoten Betty Malmberg från Moderaterna en liknande fråga till dåvarande socialdemokratiska forsknings- och utbildningsministern Helene Hellmark Knutsson om åtgärder för att ersätta djurförsök, bland annat mot bakgrund av att anslaget till forskningsområdet inte är prioriterat. Ministern svarade bland annat att regeringen redan vidtagit åtgärder och hon öppnade inte för fler åtgärder. Läs frågan och svaret här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/forskning-om-djurfria-metoder_H5121625 

Politiska beslut behövs

Det behövs politiska beslut för att Sverige ska ha en strategi/handlingsplan för att gå över till djurförsöksfri forskning. Och det behövs konkreta satsningar i statsbudgeten. Nästa regering måste ta större och snabbare kliv framåt! Forska Utan Djurförsök kommer att fortsätta sprida kunskap till politiska beslutsfattare om behoven och möjligheterna med djurförsöksfri forskning och testmetoder av kemikalier.