Väghinder för arbetet med att ersätta djurförsök

Regeringen lägger hinder i vägen för arbetet med att ersätta djurförsök

Utan förvarning, och utan att presentera någon konsekvensanalys, drar Regeringen in den öronmärkta finansieringen till Sveriges 3R-center. Centret har ett viktigt uppdrag med att sprida kunskap om att minska, förfina och ersätta djurförsök (engelskans Refine, Reduce, Replace, därav ”3R-center”). 3R-centrets arbete har inneburit en rejäl skjuts framåt i den viktiga frågan om att ersätta djurförsök. Sveriges 3R-center har tidigare haft 15 miljoner kronor per år öronmärkta för sin verksamhet. Utan de pengarna är framtiden för centret högst osäker.

3R-centret har funnits vid Jordbruksverket sedan 2017 och där har olika aktörer som forskare, industrin och djurskyddsorganisationer samverkat. Centret har bl.a. tagit fram råd om förbättrad djurhantering, arrangerat workshops och sett till att myndigheter får stöd för att delta i internationella samarbeten för att utvärdera metoder som kan ersätta djurförsökskrav i olika regelverk. Centret har även tagit fram filmer och annat informationsmaterial och samarbetar med motsvarande center från andra EU-länder. 

– Det har varit fantastiskt att se hur 3R-centrets verksamhet har växt fram. Centret har stor betydelse för att stärka det svenska och europeiska samarbetet för att se till att fler djurförsök ska kunna ersättas i framtiden.

Det säger Karin Gabrielson Morton, som är senior sakkunnig på Stiftelsen Forska Utan Djurförsök. Karin är även invald till andra vice ordförande i Sveriges Nationella Kommitté för försöksdjursfrågor, det är en kommitté som enligt EU:s regelverk ska finnas i alla EU-länder. I Sverige är det kommittén som har beslutat om vilken verksamhet 3R-centret ska ha.                                                              

Alla EU-länder har förbundit sig att arbeta för att djurförsök ska kunna ersättas, och 3R-centret har, genom samverkan och kunskapsspridning, en viktig roll i detta arbete. I ett EU-direktiv från 2010, finns målsättningen att alla försök på levande djur och i undervisningssyfte ska ersättas när det är vetenskapligt möjligt. 

Utan öronmärkta pengar till 3R-centret, riskerar det att bli kännbara följder som minskad personal, inställda aktiviteter och att samverkan med såväl nationella som internationella aktörer dras ner till ett minimum eller helt upphör. Jordbruksverket har i början av veckan varslat om att 9 av centrets 12 tjänster kan komma att försvinna om inte finansieringen snabbt får en lösning.

– Jag är förvånad och tycker att det är mycket märkligt att regeringen nu helt plötsligt tar bort finansieringen från en så viktig och väl fungerande verksamhet. Det är verkligen att lägga krokben för det svenska 3R-arbetet och dra ner på farten i utvecklingen av att ersätta djurförsök. Kommer 3R-centret ens kunna finnas kvar annat än på papperet under kommande år? Säger Karin Gabrielson Morton.

Forska Utan Djurförsök har länge drivit på för att Sverige skulle etablera ett sådant center. Forska Utan Djurförsök kommer att agera för att 3R-centret ska få tillbaka den öronmärkta finansieringen. Vårt arbete med att dela ut forskningsanslag för att kunna ersätta djurförsök, och att sprida kunskap om behovet och möjligheterna med djurförsöksfri forskning är viktigare än någonsin.

Du kan vara med och stödja oss med en gåva idag!
Skänk din gåva här.