Prisregn över djurfria testmetoder

SenzaGen, företaget som marknadsför ett cellbaserat allergitest, fortsätter att vinna pris. De har utnämnts till länsfinalist i Skåne och har möjlighet att vinna det nationella innovationspriset SKAPA – det största och mest prestigefyllda innovationspriset i landet. Deras allergitest har utvecklats med anslag bl.a. från Forska Utan Djurförsök och förväntas konkurrera ut djurtester för att undersöka kemikaliers och olika produkters allergirisk. Den 5 november avgörs vem som vinner SKAPA-priset. Vi på Forska Utan Djurförsök håller tummarna för SenzaGen!

Det är inte bara i Sverige som priserna haglar över djurfria testmetoder. Från England rapporteras att något som ser ut som en liten plastbit, men om egentligen är ett avancerat testsystem för att undersöka läkemedels effekter på celler, vunnit Londons Design Museums designpris 2015.

Dessa plastbitar har små behållare där minimodeller av mänskliga organ placeras och kopplas ihop genom kanalsystem. Tekniken kallas ”organ-på-chip”, eftersom plastbitarna efterliknar microchip i datorer. Forskare förespår en framtid där plastbitar med modeller av olika organsystem kommer att kunna sättas ihop som byggklossar för att skapa relevanta modellsystem för olika testbehov. Hittills finns funktionerna hos 15 olika organ representerade i organ-på-chip-modeller.

Läs mer om SenzaGen »

Om SKAPA-priset »

 

Om brittiska designpriset till organ-på-chip-teknik:

Artikel The Independent (med foton) »

Artikel i The Guardian (med foton och videofilm) »