Stiftelsen Forska Utan Djurförsök

Pris till forskare som fått stöd från Forska Utan Djurförsök

Tack vare anslag från Forska Utan Djurförsök har professor Stina Oredsson, cancerforskare på Lunds universitet, utvecklat en näringslösning som gör att celler kan odlas helt utan användning av produkter på djur – och hon ger bort receptet gratis till andra forskare som vill ha.

”Det är verkligen jätteroligt att min lösning har fått så stor uppmärksamhet, säger Stina Oredsson, som både intervjuats i TV (se inslaget här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/hon-har-forskat-fram-djurfritt-preparat-for-cellodling-ger-bort-receptet) och fått priset ”Skånes Djurvän” från föreningen Djurskyddet Snapphanen, med motiveringen ”I många år har hon arbetat för att minska användningen av djur inom den medicinska forskningen. Hennes arbete för forskningen framåt till både djurens och människornas fromma. Det djurfria cellodlingsmedium som hon tagit fram hade kunnat göra henne förmögen. Men i stället väljer hon att dela med sig gratis till hela världen eftersom hon helt enkelt brinner för både djurens och forskningens bästa. Därför utses Stina Oredsson till Skånes Djurvän 2023.” Priset delas ut den 24 mars 2024, i Lund.

Ersätter djurförsök, men djurprodukter används

Cellmodeller i forskning och för att testa kemikalier och läkemedel, har ersatt många djurförsök. Men ett fortsatt djurskyddsproblem är att produkter från djur ofta används för att få cellerna att växa och utvecklas som önskat. Fetalt kalvserum är en vanlig näringslösning vid odling av celler. Det tillverkas av blod från ofödda kalvar. Läs mer om tillverkningen längre ner i texten.  

Djurskyddsproblemet med att använda fetalt kalvserum har länge bekymrat Stina, som länge försökt att hitta alternativ som fungerar i hennes egen forskning. Och nu har hon alltså, tack vare anslag från Forska Utan Djurförsök, lyckats att själv tillverka en näringslösning som fungerar för väldigt många celler, och som därmed kan ersätta djurserum.

”Jag tror att intresset är stort från andra forskare”, säger Stina Oredsson. ”inte bara av djurskyddsskäl, utan även eftersom fetalt kalvserum är en biologisk produkt; det gör att det finns skillnader mellan de olika tillverkningssatserna. Det innebär att användning av fetalt kalvserum är ett vetenskapligt problem, eftersom resultatet i ett forskningsprojekt kan förändras om forskaren använder serum från olika tillverkningssatser.

Stina Oredssons recept för näringslösningen som ersätter fetalt kalvserum innehåller bl.a. mänskliga proteiner som framställs med gentekniska metoder.
”Detta gör att cellerna odlas i en ”mänsklig miljö”, säger Stina Oredsson. ”Då tycker jag att jag kan lita på mina svar. Att det sedan är djurfritt gör det ännu bättre”, säger hon.

Utöver att forska så är Stina Oredsson lärare i cellodling, och har därmed haft möjlighet att lära ut sina djurproduktsfria cellodlingstekniker till nya blivande forskare.
Och receptet till näringslösningen finns publicerat för att alla forskare ska kunna tillverka näringslösningen själva. Mer information, recept och instruktioner finns i dessa två artiklar:
A new animal product free defined medium for 2D and 3D culturing of normal and cancer cells to study cell proliferation and migration as well as dose response to chemical treatment och
Preparation of a universally usable, animal product free, defined medium for 2D and 3D culturing of normal and cancer cells

Forska Utan Djurförsöks policy ang användning av serum och andra produkter från djur
Forska Utan Djurförsök kräver att forskare som får forskningsanslag och använder produkter från djur i cellodling, försöker hitta andra alternativ för att fasa ut användningen av djurprodukter. Detta arbete ska återrapporteras till Forska Utan Djurförsök när forskarna rapporterar sina resultat från projekt som får anslag.

Produktion av fetalt kalvserum
Fetalt kalvserum tillverkas av blod som tas till vara vid slakt av högdräktiga kor. Att transportera högdräktiga djur är inte tillåtet i Sverige, så kalvserumet tillverkas inte här. Serumet kommer istället från länder där många högdräktiga kor slaktas, så att det går att få ekonomi i produktionen. Efter att kalvarna tagits ut från kons kropp i samband med slakten, töms kalvarna på blod, medan de fortfarande lever, ofta utan bedövning och ibland med väldigt plågsamma metoder.