Pris för allergitest utan djur

Ett allergitest utan djurförsök, som utvecklats med stöd av Forska Utan Djurförsök, ledde till att bolaget Senzagen var en av vinnarna i tävlingen 33-listan. Allergitestmetoden kallas GARD och har utvecklats vid Lunds universitet under ledning av Malin Lindstedt.

Forska Utan Djurförsöks ordförande, Cecilia Clemedson var med vid prisutdelningen som hölls i Stockholm den 14 april.

– Det är verkligen roligt att se att forskning vi stött under flera år har lett fram till ett djurfritt allergitest som i sin tur ligger till grund för ett av Sveriges 33 mest lovande unga innovationsföretag, säger Cecilia.

Senzagen även fick ett extra pris, ALMIs titthållsinvestering, på 250000 kr.

Testmetoden baseras på att undersöka hur 200 utvalda gener reagerar på kemikalier genom att testa på en typ av mänskliga celler som är viktiga i vårt immunförsvar. Testet visar korrekt risk för hudallergier med 90 % säkerhet jämfört med 75 % för djurtesterna. Forskargruppen har också tagit fram en variant av testet för att undersöka vilka ämnen som ger allergi vid inandning, något som inte kan göras med djurtester idag.

Är du i Helsingborg den 25 april är du välkommen till vårt seminarium där testmetoden presenteras.

Läs mer om tävlingen och Senzagen här.