Nytänkaren 5 år!

Forskningsutmärkelsen Nytänkaren fyller 5 år!
Välkommen att fira djurförsöksfria forskningsmetoder och träffa forskarna den 23 januari 2020.

Forska Utan Djurförsök firar att stiftelsens utmärkelse Nytänkaren fyller 5 år. Kom och lyssna på ett ”Nobel – Snillen spekulerar”-inspirerat samtal mellan de forskare som mottagit Nytänkaren och delta i ett efterföljande mingel med forskarna.

Vi kommer att få höra om framtidens forskning: diabetesforskning med matematiska modeller inspirerade av NASA, hjärna på chip istället för djurmodeller i forskning om hjärnans sjukdomar, humanceller i provrör istället för djurmodeller vid allergitester, konstgjord spindeltråd som används för att sammanfoga celler till tredimensionella vävnadsmodeller vid utveckling av nya individanpassade cancerläkemedel samt hur man kan mäta ögonirritation med hjälp av polymerer och Hansens lösningsparameter istället för i ögonen på kaniner.
Det här är inte science fiction – metoderna är redan här!

Fördelarna med att ersätta djurförsök med moderna metoder är enorma. Vi kan få fram tillförlitligare och mer innovativa produkter snabbare och till lägre kostnader inom en rad områden, inte minst inom medicin. Metoderna kan också ge nya insikter om sjukdomar och behandlingsmetoder där tester på djur inte fungerar bra.

Att stödja forskningen som ersätter djurförsök bidrar dessutom till att nå målsättningen i EUs Försöksdjursdirektiv (2010/63/EU): ”detta direktiv är dock ett viktigt steg mot att uppnå det slutliga målet att ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt att göra det. Syftet med detta direktiv är därför att underlätta och främja användningen av alternativa metoder.”

Sverige har hög forskningskompetens inom utveckling av djurförsöksfria forskningsmetoder. Några av dessa nytänkande och ambitiösa forskare finns på plats för att diskutera hur vi ska nå framåt när det gäller att ersätta fler djurförsök, vilka möjligheter som finns och vilka är svårigheterna som måste övervinnas?

Samtalet leds av Monica Björklund, omvärldsstrateg, MBjörklund Consulting.
Monica har en bakgrund från Regeringskansliet och Riksdagen samt spetskompetens inom frågan om att ersätta djurförsök.

Anmäl dig här!