Nytänkaren 5 år!

Den 23 januari 2020 firade vi att vår forskningsutmärkelse Nytänkaren fyllde 5 år med ett samtal mellan de första fem Nytänkarna och moderatorn Monica Björklund. Se samtalet på vår YouTube-kanal.

Det blev ett väldigt spännande och intressant samtal som kretsade kring hur de nya metoderna många gånger är bättre än djurförsök, hur vi ska nå framåt för att ersätta fler djurförsök och vilka svårigheter som måste övervinnas. Forskarna fick också berätta lite om sin egen bakgrund och om vad som inspirerat dem att forska. 

Deltagande forskare:

  • Gunnar Cedersund, universitetslektor, Institutionen för Medicinsk Teknik, Linköpings universitet. Gunnar fick NYTÄNKAREN 2015 för arbetet med systembiologiska modeller som kan bidra till att minska och ersätta användningen av djur i biomedicinsk forskning.
  • Anna Herland, universitetslektor, Mikro- och nanosystem, KTH. Anna fick NYTÄNKAREN 2016 för arbete med organ-on-chip-tekniker som kan komma att ersätta djurförsök i medicinsk forskning, särskilt i forskning om hjärnans sjukdomar.
  • Malin Lindstedt, professor, Institutionen för Immunteknologi, Lunds universitet. Malin fick NYTÄNKAREN 2017 för att fortsätta utvecklingen av djurfria allergitester till att även omfatta livsmedelstillsatser och andra områden relaterade till livsmedelsallergier.
  • My Hedhammar, professor, Proteinteknologi, KTH. My fick NYTÄNKAREN 2018 för att fortsätta sitt arbete med att använda spindeltrådsproteiner för att ta fram nya cell- och vävnadsmodeller vid forskning om vanliga och allvarliga sjukdomar som t ex cancer.
  • Martin Andersson, teknologie doktor, RISE. Martin fick NYTÄNKAREN 2019 för att skapa helt nya typer av ögonirritationstester utifrån kunskap om polymerers utvidgning och Hansens lösningsparameter.

Moderator: Monica Björklund, MBjörklund Consulting