Nytänkaren 2019

Martin Andersson vid RISE (Research Institutes of Sweden) tilldelas Nytänkaren 2019 för att skapa helt nya typer av ögonirritationstester utifrån kunskap om polymerers utvidgning och Hansens lösningsparameter och hur samma princip kan appliceras för att förutsäga om ett ämne kan skada hornhinnan genom att lösa upp, tränga in i eller få hornhinnan att svälla.
Anslaget ska också ge möjlighet att undersöka om samma principer går att tillämpa för att undersöka irritation och penetration i/genom andra biologiska barriärer i kroppen.

Att testa kosmetikaråvaror i ögonen på kaniner är inte längre tillåtet men ögonirritationstester på kaniner förekommer fortfarande när andra typer av kemikalier ska testas.
Martin Anderssons forskning har potential att kunna ersätta testerna på kaniner med in vitro-tester, det vill säga tester utförda i provrör och i datorsimulering.

Forska Utan Djurförsök vill med Nytänkaren och tillhörande anslag särskilt stödja dessa ambitioner.