Nytänkaren 2018

Universitetslektor My Hedhammar vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) tilldelas utmärkelsen Nytänkaren och 400 000 kronor av Forska Utan Djurförsök för att fortsätta sitt arbete med att använda spindeltrådsproteiner för att ta fram nya cell- och vävnadsmodeller som mer efterliknar humana förhållanden vid forskning om vanliga och allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.

I människokroppen omges cellerna av ett tredimensionellt nätverk som dels ger stöd och dels signalerar hur cellerna ska växa ihop till olika vävnader. I laboratoriemiljö har celler traditionellt odlats på botten av plast- eller glasskålar, det vill säga en tvådimensionell och hård miljö. Då det är väldigt olikt den naturliga cellmiljön så har det varit svårt att använda laboratorieodlade celler för att göra relevanta utvärderingar av till exempel nya läkemedelskandidater.

My Hedhammars forskningsgrupp har uppfunnit en metod som gör det möjligt att odla celler i ett tredimensionellt nätverk och därigenom få fram mer verklighetstrogna vävnadsmodeller i laboratoriet. Metoden baseras på användandet av de protein som bygger upp spindeltråd men som tillverkas av genmodifierade bakterier istället för av spindlar. Detta protein har en unik förmåga att bilda ett starkt, elastiskt och tunt nätverk under skonsamma förhållanden, vilket gör det möjligt att sammanfoga celler i en tredimensionell vävnad. Gruppen utvecklar denna metod för att tillverka vävnadsmodeller som kan användas som alternativ till djurförsök vid bland annat läkemedelsutveckling.