Nytänkaren 2016

Forskaren Anna Herland vid Linköpings universitet tilldelas utmärkelsen NYTÄNKAREN och 400 000 kronor av stiftelsen Forska Utan Djurförsök för att fortsätta sitt arbete med att vidareutveckla ”organs-on-chips”-modellen; dvs mänskliga organ på mikrochip. Anna Herland och hennes forskningsgrupp har utvecklat en ”hjärna-på-chip” som bland annat kan användas i forskning om hjärntumörer, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Utmärkelsen delas ut den 12 september 2016 vid en sammankomst i Stockholm.

”Hjärna-på-chip”
Den mänskliga hjärnan är väldigt komplex och består av olika typer av nervceller med understöd av gliaceller och ett tätt nätverk av blodkärl. Blodkärlen bildar den så kallade blod-hjärnbarriären, en funktion som skyddar de känsliga nervcellerna från farliga ämnen men som samtidigt tillåter transport av utvalda molekyler från blodet till hjärnan och vice versa. Funktionen hos blod-hjärnbarriären bildas genom interaktionerna i och runt blodkärlen. Många av dessa funktioner, och även nervcellernas funktioner, är specifika för människan vilket är en stor utmaning vid läkemedelsutveckling för hjärnans sjukdomar som till exempel hjärntumör, Alzheimers och Parkinsons. Dagens modeller av den neurovaskulära enheten och nervsystemet är ofta baserade på djurceller vilket riskerar att ge missledande resultat.
Forskargruppen har nu utvecklat nya sätt att modellera nervfunktion i relation till Alzheimers sjukdom. Det här forskningsprojektet har som mål att utveckla en funktionell modell av blodkärlen och de omgivande cellerna i hjärnan, den så kallade neurovaskulära enheten. Cellerna kommer utvinnas från stamceller skapade från friska människor men kan också vara från patienter med olika sjukdomar.

Användningsområden
En ”Hjärna på Chip” kan användas för att studera ett brett urval av läkemedel och gifter för att förstå hur de kan nå hjärnan och vilken effekt de skulle ha på nervceller. Resultaten kan jämföras med vad som är känt från patienter och vara viktiga för andra forskare inom akademi och industri som är intresserade av att använda systemet. Resultaten av detta projekt förväntas leda till minskad användning av försöksdjur och celler utvunna från djur.