Ny mandatperiod i Centrala Djurförsöksetiska nämnden

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, har återigen av regeringen utsetts till ledamot i den Centrala djurförsöksetiska nämnden. Den nya mandatperioden är på tre år och löper från januari 2016 till och med december 2019.

Centrala djurförsöksetiska nämnden består av ordförande, vice ordförande, 6 ledamöter och 6 suppleanter. Djurskyddsintressena representeras i nämnden av Karin Gabrielson Morton och Roger Pettersson (World Animal Protection). 

Den centrala djurförsöksetiska nämnden har i uppdrag att pröva överklaganden av beslut i de regionala djurförsöksetiska nämnderna. Det är dock bara forskare, som får avslag eller särskilda villkor i sitt godkännande, som kan överklaga besluten. Ett godkännande av djurförsök kan inte överklagas.

Den Centrala djurförsöksetiska nämnden har också i uppdrag att se till att vissa djurförsök utvärderas i efterhand. Denna granskning krävs enligt EU:s direktiv som trädde i kraft 2013. De regionala djurförsöksetiska nämnderna kan godkänna djurförsök för upp till fem år i taget och utvärderingarna sker när djurförsökens godkännande har löpt ut.