Miljonregn över vår Nytänkare 2015

Vår Nytänkare 2015, Gunnar Cedersund, har fått anslag från olika anslagsgivare på sammanlagt nästan 12 miljoner kronor för att utveckla sin forskning ytterligare.

Gunnar och hans forskargrupp har utvecklat matematiska modeller med potentialen att användas istället för djurförsök inom diabetesforskning och forskning om hjärtsjukdomar. Nu har gruppen fått pengar för att bland annat utveckla systembiologiska modeller för att hjälpa människor som har, eller som riskerar att drabbas av, stroke.
Utöver detta har forskargruppen även fått pengar för att, tillsammans med en forskare på Karolinska institutet, använda tekniken för att på en helt ny nivå förstå metaboliska sjukdomar och cancer, vilket kommer att vara användbart både för forskning, läkemedelsutveckling och diagnos.

Det som är extra roligt är att Gunnar själv säger att han känner sig mycket väl förberedd för det som komma skall tack vare de anslag som han har fått av Forska Utan Djurförsök. Dessa anslag har möjliggjort att låta forskarstudenter jobba med riktiga forskningsprojekt i Gunnars forskargrupp parallellt med deras masterexamensstudier (M.Sc). Dessa unga forskare är nu redo att börja sina doktorsutbildningar bättre förberedda och utbildade för att arbeta fram nya matematiska och systembiologiska modeller. Gunnar vet redan nu att han, tack vare anslag från Forska Utan Djurförsök, kommer att kunna fylla alla lediga platser åtminstone de kommande 4-5 åren med redan insatta och väl utbildade personer – en rejäl skjuts framåt för nya metoder som ger helt nya möjligheter att forska utan djurförsök.