Kosmetikaföretag får inte använda djurtestresultat för att uppfylla kraven på konsumentsäkerhet i EU

Nej, kosmetikaföretag får inte använda djurtestresultat från länder utanför EU för att uppfylla kraven på konsumentsäkerhet när de säljer produkterna i EU. Det slogs fast i ett förhandsavgörande från EU-domstolen som offentliggjordes häromdagen. Men det är fortfarande är fritt fram för företag att utföra djurtester i andra länder och ändå sälja i EU, så länge djurtesterna inte används för uppfylla EU:s krav på att visa att produkterna är ofarliga.

Domstolens förhandsavgörande gäller tre kosmetikaföretag som försökt att utnyttja undantagen i EU:s förbud mot försäljning av djurtestade kosmetikaprodukter på ett otillåtet sätt. EU:s förbud, som trädde i kraft fullt ut 2013, förbjuder kosmetikaindustrin att djurtesta produkter och råvaror inom EU, men även att sälja produkter som är djurtestade eller vars råvaror djurtestats i syfte att uppfylla kraven på produktsäkerhet, oavsett var i världen som djurtesterna skett.

EUs förbud har kritiserats på grund av sina undantag som gör det möjligt för företag att djurtesta i tredje land, med hänvisning till krav i länder utanför EU, och ändå sälja på EU-marknaden. Detta undantag berörs dessvärre inte av domstolens förhandsavgörande. Företag som säljer sina produkter i t.ex. Kina, som kräver att produktprover lämnas till kinesiska myndigheter som djurtestar dem, kommer alltså att kunna fortsätta sälja samma produkter på EU-marknaden. Detsamma gäller om företaget säljer i Japan, där det för vissa produkter krävs att det finns djurtestdata som visar om råvarorna är säkra. Däremot får företagen inte använda data från dessa djurtester när de ska visa att produkterna är säkra, vilket är ett krav inom EU. I produktsäkerhetsrapporter, som ska finnas för varje produkt på EU-marknaden, ska företaget backa upp med olika bevis för att visa att produkten är ofarlig. Här får inga djurtester utförda efter 2013 ingå i underlaget, vilket nu slagits fast i förhandsavgörandet.

Bakgrunden till domstolens beslut var att tre företag som tillhör den europeiska federationen för kosmetikaråvaror argumenterat för att få använda djurtestdata från djurförsök utförda utanför EU specifikt för kinesiska och japanska marknaderna, när de marknadsför råvarorna i EU. Storbritannien har då vänt sig till EU-domstolen för ett klargörande om hur lagstiftningen ska tolkas. I frågan önskar Storbritannien svar på om företag som djurtestat i andra länder och säljer i Storbritannien kan straffas för detta.

EU-domstolens svar är att EUs lagstiftning inte gör någon skillnad utifrån var i världen djurtesterna görs; djurtestdata får helt enkelt inte användas för att visa att produkterna är säkra. Att djurtesterna gjorts på grund av krav i andra länder är i sammanhanget irrelevant, menar domstolen, som också påpekar at syftet med lagstiftningen skulle gå förlorad med en annan tolkning. Domstolen tydliggör dock att lagstiftningen endast rör de djurtester som omnämns i produktsäkerhetsrapporter. Därmed kan det tolkas som att det fortfarande är fritt fram för företag att utföra djurtester i andra länder och ändå sälja i EU, så länge djurtesterna inte tas upp i produktsäkerhetsrapporten för att visa att produkten är ofarlig.

Kommentar från Forska Utan Djurförsök:
Domen är vägledande och tydliggör att företagen inte kan använda information från djurtesterna, men innebär inte någon reell skärpning jämfört med hur lagstiftningen tidigare tolkats av EU-kommissionen och medlemsländerna. Vi hoppas och tror att detta ytterligare kommer att öka industrins intresse för att satsa på att utveckla de djurfria riskbedömningsmetoder som fortfarande saknas. Särskilt som allt fler länder infört eller är på väg att införa liknande förbud. Men fortfarande sker alltså djurtester av kosmetika och kosmetikaråvaror för andra marknader än EU och eftersom marknaden är global innebär det stor risk för att produkter som djurtestats för andra marknader även säljs i t.ex. Sverige. Företagen måste dock kunna garantera säkerheten utan att hänvisa till sina djurtester.

Observera också att med lagstiftningens definition av kosmetika innefattar betydligt mycket mer än smink. EU:s kosmetikalagstiftning – och därmed djurtestförbudet – inkluderar även produkter som vi kanske snarare kallar hudvårds- och hygienprodukter, t.ex. schampo, tvål och tandkräm. Även babyprodukter, solskydd, brun-utan-solprodukter, parfymer, hårfärgningsmedel och permanentvätskor, produkter för intimhygien, massageoljor, nagellack, rakkrämer, blekmedel för hud, antirynkkrämer och munvatten är inkluderade.

Produkter som inte räknas som kosmetika och hygienprodukter är bl.a.: tvätt- och diskmedel, rengöringsprodukter för städning, hygienprodukter för djur (exempelvis hundschampo), desinfektionsmedel och antibakteriella produkter (till exempel handsprit) samt produkter som förs in i kroppen för att förändra utseendet eller ta bort rynkor, till exempel permanenta tatueringar, botox och “fillers”. Dessa produkter omfattas av andra lagstiftningar och ibland kan djurtester krävas även inom EU.

Förhandsavgörandet gäller ärendet C-592/14, European Federation for Cosmetic Ingredients mot Secretary of State for Business, Innovation and Skills. Utlåtandet är inte en dom eller ett beslut, utan utgör grund för beslut som sedan fattas i den nationella domstolen.

Pressmeddelande från domstolen om förhandsavgörandet finns här: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160105en.pdf