Inför valet 2018

Forska Utan Djurförsök var medarrangör till en politikerutfrågning inför valet, som hölls under Almedalsveckan i juli. Samtliga riksdagspartier inbjöds att skicka en representant och alla partier utom Liberalerna var representerade vid utfrågningen. Utfrågningen går att se här >> och vår fråga ställs ca 1:25 h in på videon.

Frågan som Forska Utan Djurförsök ställde till politikerna var: stödjer ni att Sverige tar fram en plan för ökad djurförsöksfri forskning och med tydliga och tidsatta mål för utfasning av djurförsök, och är ni beredda att se till att det läggs kraftigt ökade ekonomiska resurser på detta? Samtliga närvarande politiker visade sitt stöd till förslaget genom att visa ”tumme upp”.

Även i övriga sammanhang har samtliga partier uttryckt stöd för att djurförsök så långt som möjligt bör ersättas, även om intresset och engagemanget för frågan varierar. Samtliga partier uttrycker även sitt stöd till och påpekar det egna partiets insatser för att se till att Sverige har fått ett 3R-center (*3R står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine, som innebär att djurförsök så långt som möjligt ska ersättas, antalet djur minskas och djuren ska utsättas för så lite lidande som möjligt).

Det var den förra Alliansregeringen som 2013 lade fram en proposition (lagförslag) som innehöll satsningar på ett kunskapscenter för 3R-frågor, som skulle placeras till Jordbruksverket. Riksdagen gav sitt stöd – men det dröjde till nuvarande regering (S+Mp) innan 3R-centret fick finansiering. Det skedde genom budgetförhandlingar där Vänsterpartiet krävde och fick igenom att centret skulle finansieras med 15 miljoner kr per år under åren 2017-2020, i strid mot Allianspartiernas budgetförslag. Vänsterpartiet utmärker sig därmed som det parti som tydligast markerat att de är beredda att gå från ord till handling.

Bland nuvarande riksdagsledamöter som ställer upp för omval vill vi särskilt nämna Jens Holm (V) som är Vänsterpartiets talesperson i djurskyddsfrågor och starkt engagerad i frågor som rör djurförsök och djurförsöksfria metoder, samt Betty Malmberg (M), som är ledamot i riksdagens utbildningsutskott och som i flera sammanhang lyft behovet av att satsa på djurförsöksfria metoder i bl.a. biomedicinsk forskning. Inför valet ställde Betty Malmberg en fråga till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) om sådana satsningar. Svaret från ministern visar dessvärre på bristande engagemang för att driva frågan framåt på ett strategiskt och målinriktat sätt. Frågan går att läsa här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/forskning-om-djurfria-metoder_H5121625  och svaret här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/forskning-om-djurfria-metoder_H5121625

Mycket skulle kunna vinnas genom en tydlighet i forskningspolitiken, där målet att satsa på utveckling av försöksdjursfria metoder och reducera/ersätta djurförsök tydliggörs i alla forskningspolitiska sammanhang. Forska Utan Djurförsök menar att sådana satsningar innebär en vinn-vinn-situation både för den biomedicinska forskningen och det politiska att målet att ersätta djurförsök som bl.a. uttalas i EU:s försöksdjursdirektiv. Hur framtida regeringar kommer att ställa sig till 3R-centrets finansiering och de ytterligare investeringar i forskning för att ersätta djurförsök som Forska Utan Djurförsök menar behövs, är oklart då frågan inte är prioriterad vare sig hos Allianspartierna eller hos Socialdemokraterna.

Läs mer om hur Forska Utan Djurförsök arbetar med politiska frågor för att främja djurförsöksfri forskning här: https://forskautandjurforsok.se/om-oss/vad-gor-forska-utan-djurforsok/politisk-paverkan/