Idag på internationella kvinnodagen hyllar vi Elin Nyman vid Linköpings universitet!

Elin är en av forskarna som driver utvecklingen av nya metoder som kan ersätta djurförsök i forskning om folksjukdomar. Med anslag från bl.a. Forska Utan Djurförsök, tar Elin fram matematiska modeller i sin forskning om inflammation.

Modellerna används tillsammans med data från immunceller för att öka kunskap om deras roll i sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, och infektionssjukdomar.

Med data från patienter och modeller som beskriver immuncellerna leder forskningen framåt utan djurförsök.

Tack Elin och andra fantastiska forskare som tänker på både människor och djur i sin forskning!

Läs mer om forskningen vi stödjer: fudj.se/anslag