Hudmodeller baserat på mänskliga celler

Inom EU är det förbjudet att testa kosmetika och hygienprodukter på djur. Förbudet gäller även råvarorna och djurtester utförda i andra länder, men vissa undantag finns. Företagen får dock inte använda djurtestdata från andra länder eller från tester gjorda för andra syften än användning i kosmetika, om produkterna ska säljas inom EU. Så hur gör företagen för att se till att produkterna är säkra? Råvaror och kombinationer som sedan länge är kända för att vara ofarliga är en väg att gå. En annan är att använda djurfria testmetoder såsom cellmodeller.

Läs gärna denna artikel (se länk längst ned) som berättar om det amerikanska företaget MatTek som gör hudmodeller i provrör, baserat på mänskliga celler. Små bitar hudvävnad doneras i samband med operationer t.ex. vid omskärelse, bröstreduktioner och bukplastikoperationer på sjukhus. Ur vävnadsbitarna tas celler som sedan odlas upp och sätts ihop till cellmodeller för olika ändamål.  Kosmetikaindustrin är en stor kund, men även företag som tillverkar tvättmedel, toalettrengöring, solkrämer mm. 

Den mest efterfrågade hudmodellen består av 12 lager odlade hudceller i en rund, geleaktig skiva, bara 0,2 mm tjock.  På denna hudmodell appliceras produkter och ingredienser som ska testas för att undersöka om det finns risk för hudskada. Som modell för att visa vad som händer i människohud vid exponering fungerar detta mycket bättre än tester på djur, vars hud skiljer sig rätt mycket från människans.

MatTek har även andra hudmodeller som är specialanpassade för kosmetikaindustrins behov.  Exempelvis finns en modell med alla hudcellstyper i full hudtjocklek som bl.a. kan användas för att se om generna för produktion av kollagen och elastin i påverkas av det som testas. Minskad produktion av kollagen och elastin bidrar till att huden åldras och får rynkor. Alltså är denna cellmodell intressant inte minst för kosmetikaföretag som utvecklar nya ”anti-aging” krämer.

MatTek säljer också andra vävnadsmodeller där de odlar kvarblivet material från andra typer av operationer. På beställningslistan finns bl.a. modeller gjorda av celler från lungor, ögon, tarmar, vaginala slemhinnor och vävnad från mun. Allt odlas enligt med samma strikta kvalitetskontroll som används av läkemedelsindustrin vid tillverkning av mediciner. Modellerna är väl utvärderade för att se i vilken mån de efterliknar verkligheten, dvs intakt vävnad i en levande människa.

Läs mer (på engelska) här https://www.wired.com/2016/12/inside-lab-grows-human-skin-test-cosmetics/

Foto: Kwanchai Lerttanapunyapom