Grattis till Nobelpriset, Yoshinori Ohsumi

Vi på Forska Utan Djurförsök glädjer oss åt att forskningen som lett till årets Nobelpriset i medicin återigen skett med andra metoder än djurförsök. Forskningen har istället skett på jäst, som är en utmärkt modellorganism för att studera vad som händer i celler. Grattis till Yoshinori Ohsumi som med hjälp av jäst upptäckt mekanismer för cellens återvinningssystem, autofagi (nedbrytning av molekyler i cellen och återvinning av bl.a. proteinernas aminosyror).

Forska Utan Djurförsöks kommentar:
Många tror att det är djurförsök som ligger bakom de största landvinningarna inom biologiskt och medicinsk forskning. Men ofta är det forskning enklare organismer som bakterier och jäst som gjort det möjligt att göra de stora upptäckterna. Fortfarande fortsätter forskning sedan på möss för att undersöka hur samma mekanismer fungerar på däggdjur. Forska Utan Djurförsök arbetar för att se till att forskare kan utveckla cellmodellerna till ännu mer sofistikerade modeller för hela, levande individer, och göra det möjligt att med cellers och datormodellers hjälp studera vad som händer i människokroppen – för att rädda möss undan försök, men även eftersom musmodeller kan ge vilseledande resultat när kunskapen överförs till människa.