Global minskning av djurtester

Djurtester av kosmetika och hygienprodukter förbjuds i Australien och även Taiwan närmar sig ett djurtestförbud – istället för nuvarande djurtestkrav. Och USA har just klubbat igenom en uppdaterad kemikalielagstiftning som minskar djurtesterna.

Det går framåt. Australien har meddelat att landet kommer att förbjuda djurtester i juli nästa år. Landet sällar sig därmed till EU, Norge, Israel, Indien, Sydkorea och Turkiet som förbjudit eller kraftigt begränsat djurförsöken. I Taiwan finns idag en lag som kräver att kosmetika måste djurtestas innan de får säljas, men en ny lag som istället förbjuder djurtester av både färdiga produkter och råvaror, förväntas godkännas av parlamentet under juni. Även i USA, Kanada, Brasilien och Argentina finns lagförslag under övervägande, som skulle förbjuda kosmetikatester på djur.

I USA har både senaten och representanthuset röstat igenom en uppdatering av amerikanska kemikalielagstiftningen för  att bättre skydda människor och miljön från farliga kemikalier. Lagen, som nu har skrivits under av president Obama, innehåller starka krav på att modernisera testmetoderna och ger myndigheter i uppdrag att se till att djurfria metoder används för att riskbedöma kemikalier. Enligt senator Cory Booker, som varit en av de pådrivande för att få igenom ändringarna, kommer den nya lagstiftningen att rädda hundratusentals djur från att användas i djurförsök för att testa kemikaliers giftighet, hud- och ögonirritation, förmåga att framkalla allergi, fosterskadetester mm.

Även för bekämpningsmedel kommer djurtesterna att minska i USA, enligt besked från amerikanska miljömyndigheten EPA. Idag genomgår ca 500 bekämpningsmedel ett paket av 6 olika giftighetstester på djur, ”the toxicity sex-pack”, där djuren utsätts för några av dem mest plågsamma av dagens djurförsök. Utöver hud- och ögonirritationstester görs giftighetsstudier där djuren tvångsmatas och tvingas inhalera höga doser av bekämpningsmedlet, som även läggs på huden för att se vilken dos som krävs för att döda hälften av djuren. EPA kommer nu att lätta på djurtestkraven och arbeta målmedvetet för att dessa och andra djurtester ska kunna ersättas med djurfria metoder. 

Att djurfria metoder som kan ersätta djurtesterna nu utvecklas i allt snabbare takt, är en av orsakerna till att allt fler länder tar steget att förbjuda djurtester och främja användningen av djurfria metoder. Djurtestförbud har visat sig främja utvecklingen av nya metoder som bättre än djurtesterna kommer att kunna visa på risker för människan. Dagens djurtester visar hur farliga kemikalier är för försöksdjuren, men det är vanskligt att bedöma risker för människor utifrån djurtestdata. Bättre metoder behövs alltså. De nya metoderna förväntas dessutom vara snabbare och billigare, och kunna användas för att testa blandningar av olika kemikalier, och inte bara ett ämne i taget. På så sätt kan riskbedömningen bättre efterlikna den verkliga situationen – vi exponeras ju hela tiden för en mängd olika produkter som var och en består av många olika ämnen. Med nya, mer kostnadseffektiva och mer prediktiva tester, kan lagstiftarna också höja kraven på att de kemikalier som används ska vara ofarliga. Fortfarande satsas dock alltför lite för att utveckla och utvärdera nya, djurfria metoder. Den nya amerikanska kemikalielagstiftningen tydliggör dock att sådana satsningar nu måste göras. 

Så här står det i den nya texten i amerikanska kemikalielagstiftningen (The Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act (H.R. 2576)):

“(h) Reduction Of Testing On Vertebrates.—

“(1) IN GENERAL.—The Administrator shall reduce and replace, to the extent practicable, scientifically justified, and consistent with the policies of this title, the use of vertebrate animals in the testing of chemical substances or mixtures under this title by—

“(A) prior to making a request or adopting a requirement for testing using vertebrate animals, and in accordance with subsection (a)(3), taking into consideration, as appropriate and to the extent practicable and scientifically justified, reasonably available existing information, including—

“(i) toxicity information;

“(ii) computational toxicology and bioinformatics; and

“(iii) high-throughput screening methods and the prediction models of those methods; and

“(B) encouraging and facilitating—

“(i) the use of scientifically valid test methods and strategies that reduce or replace the use of vertebrate animals while providing information of equivalent or better scientific quality and relevance that will support regulatory decisions under this title;

“(ii) the grouping of 2 or more chemical substances into scientifically appropriate categories in cases in which testing of a chemical substance would provide scientifically valid and useful information on other chemical substances in the category; and

“(iii) the formation of industry consortia to jointly conduct testing to avoid unnecessary duplication of tests, provided that such consortia make all information from such testing available to the Administrator.

“(2) IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE TESTING METHODS.—To promote the development and timely incorporation of new scientifically valid test methods and strategies that are not based on vertebrate animals, the Administrator shall—

“(A) not later than 2 years after the date of enactment of the Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act, develop a strategic plan to promote the development and implementation of alternative test methods and strategies to reduce, refine, or replace vertebrate animal testing and provide information of equivalent or better scientific quality and relevance for assessing risks of injury to health or the environment of chemical substances or mixtures through, for example—

“(i) computational toxicology and bioinformatics;

“(ii) high-throughput screening methods;

“(iii) testing of categories of chemical substances;

“(iv) tiered testing methods;

“(v) in vitro studies;

“(vi) systems biology;

“(vii) new or revised methods identified by validation bodies such as the Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods or the Organization for Economic Co-operation and Development; or

“(viii) industry consortia that develop information submitted under this title;

“(B) as practicable, ensure that the strategic plan developed under subparagraph (A) is reflected in the development of requirements for testing under this section;

“(C) include in the strategic plan developed under subparagraph (A) a list, which the Administrator shall update on a regular basis, of particular alternative test methods or strategies the Administrator has identified that do not require new vertebrate animal testing and are scientifically reliable, relevant, and capable of providing information of equivalent or better scientific reliability and quality to that which would be obtained from vertebrate animal testing;

“(D) provide an opportunity for public notice and comment on the contents of the plan developed under subparagraph (A), including the criteria for considering scientific reliability and relevance of the test methods and strategies that may be identified pursuant to subparagraph (C);

“(E) beginning on the date that is 5 years after the date of enactment of the Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act, and every 5 years thereafter, submit to Congress a report that describes the progress made in implementing the plan developed under subparagraph (A) and goals for future alternative test methods and strategies implementation; and

“(F) prioritize and, to the extent consistent with available resources and the Administrator’s other responsibilities under this title, carry out performance assessment, validation, and translational studies to accelerate the development of scientifically valid test methods and strategies that reduce, refine, or replace the use of vertebrate animals, including minimizing duplication, in any testing under this title.

Den nya lagtexten finns publicerad på Amerikanska kongressens hemsida här >>

Mer om Australiens kommande förbud mot kosmetikatester på djur (inklusive ingredienser) finns här >>