Giving Tuesday 2023. Forskning utan djurförsök

Giving Tuesday idag

Idag är det Giving Tuesday, en dag då vi hyllar allt positivt som görs i samhället och sätter människors engagemang i fokus.

Allt stöd är värdefullt, men idag vill vi rikta ett särskilt tack till våra månadsgivare.

Att ta fram nya forskningsmetoder utan djurförsök tar tid och kräver ofta flerårsanslag. Som månadsgivare bidrar du till långsiktighet och stabilitet med ditt regelbundna stöd och utgör en mycket viktig del bakom varje forskningsframsteg.

Årets forskningsanslag från oss är inom livsviktig forskning om bl.a. hjärntumörer, hjärtsjukdomar, cancer och Alzheimers. Varje månadsgivare ökar chansen att vi även nästa år kan ge fortsatt finansiering till de forskningsprojekten som behöver det för att utveckla djurförsöksfria metoder.

Som månadsgivare gör du regelbundet skillnad för både människor och djur. Här kan du läsa mer om hur du blir månadsgivare: https://fudj.se/Blimånadsgivare

Varmt tack för att du förändrar framtiden för både människor och djur.