Framtidens läkemedelstester

(Videon finns även på Mic’s Facebooksida »)

Vill du veta mer om framtidens metoder för att testa läkemedel? Denna videofilm handlar om en av de nya strategierna för att testa läkemedel, med hjälp av cellmodeller i miniatyr på små glaschips. Filmen är på engelska och berättar bl.a. om hur metoden utvecklas på Wyss-institutet på Harvard i USA. En av Forska Utan Djurförsöks anslagstagare, Anna Herland, är just nu gästforskare på Wyss-institutet. Och på Lunds universitet finns Lena Svensson, som fått anslag av oss för att utveckla en liknande modell för att studera hur vita blodkroppar och cancerceller förflyttar sig i via blodbanan i våra kroppar.

Forskarnas förhoppning är att det i framtiden kommer att finnas miniatyrmodeller av alla viktiga organ i kroppen och att dessa kan kopplas ihop i olika testsystem, kanske på samma sätt som man bygger med lego idag. Metoderna är tänkta för läkemedel som kommit ganska långt i utvecklingen. I de riktigt tidiga skedena i läkemedelsutvecklingen har många av de tidiga djurförsöken de senaste decennierna ersatts av olika cell- och datormodeller. Men fortfarande behövs nya och bättre djurfria modeller både för att visa att de nya läkemedlen har rätt effekt, och att de inte utsätter patienter för onödiga risker. Forska Utan Djurförsök stödjer flera sådana projekt. Läs om de svenska forskarna som fått pris för sitt arbete här »

Se forskningsprojekten som får anslag i år »