Försöksdjurens Dag 24 april

Stöd forskning för att ersätta djurförsök och hjälp oss att informera fler:  

När du swishat din gåva får du en fråga om att skicka information till en vän. Gör det för att hjälpa oss så att fler känner till Försöksdjurens Dag och vårt arbete för att ersätta djurförsök! 

Försöksdjurens Dag är en internationell dag som alltid infaller den 24 april, för att uppmärksamma försöksdjuren och uppmärksamma människor om det etiska problem som djurförsök innebär. Forska Utan Djurförsöks mål är att ersätta plågsamma djurförsök. Vi stödjer forskare som tar fram metoder som kan ersätta djurförsök. Med din hjälp kan vi ta fler kliv framåt för att nå målet! 

I år ger vi forskningsanslag till 15 forskare inom forskning om hjärt- och lungsjukdomar, HIV-infektioner, hjärntumörer och Alzheimers, tarmsjukdomar och kemikaliesäkerhet. Istället för djurförsök utvecklar forskarna metoder som bygger på användning av datormodeller och avancerade cellmodeller

Tillsammans bidrar vi till att fler djurförsök kan ersättas! 

Fakta du kan använda om djurförsök och djurförsöksfria metoder 

  • Djurförsök får inte utföras när det finns djurförsöksfria metoder som kan ersätta dem. Det framgår av svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. 
  • EU:s djurförsökslagstiftning har som mål att alla djurförsök ska ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. 
  • Fler djurförsök skulle kunna ersättas, med mer forskningsstöd till projekt för att utveckla nya, djurförsöksfria metoder. 
  • Djurförsöksfria metoder inkluderar bl.a. avancerade försök på mänskliga celler, t.ex. stamcellsmodeller, ”organ-chip”, 3D-utskrivna vävnader och ”organoider” (cellbaserade minimodeller av mänskliga organ)  
  • Hundratusentals försöksdjur används i Sverige varje år.  
  • Inom EU används ca 10 miljoner djur per år i försök som utsätter dem för någon form av lidande. 
  • Alla djurförsök är inte plågsamma, men många är det. Över hälften av alla försöksdjur utsätts för någon form av lidande eller stress i försök. Tiotusentals djur används varje år i djurförsök som ger svårt eller långvarigt lidande.  
  • Många forskare som utvecklat metoder som ersätter djurförsök berättar att anslag från Forska Utan Djurförsök varit avgörande för att de skulle kunna starta sina projekt, innan de senare fått anslag från t.ex. från Vetenskapsrådet eller EU, när de kommit en bit på väg och kunnat visa resultaten.  
  • Ditt stöd behövs för att fler djurförsök ska kunna ersättas. Berätta för dina vänner att vi finns och be dem skänka en gåva. 

Om Forska Utan Djurförsök och forskningen vi stödjer
Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som stödjer forskning som kan ersätta djurförsök. Vi ställer mycket höga krav på forskningen vi stödjer: forskningen håller god kvalitet både etiskt och vetenskapligt och har stor potential att bidra till att djurförsök ersätts. Forskningen har också stor samhällsnytta genom att nya och bättre metoder utvecklas för att forska om bl.a. hjärntumörer, Alzheimers, HIV, Covid-19 och andra infektionssjukdomar. Andra projekt leder till säkrare kemikalieanvändning, utan djurtester.  

Läs om forskningen som får anslag från Forska Utan Djurförsök 2022 här >>