Forskningsanslag 2020!

Forska Utan Djurförsök delar år 2020 ut anslag till tretton forskare/projekt på 7 olika lärosäten.
Elva av projekten är cellmodeller (in vitro-modeller) av olika slag och olika komplexitet, två är datorbaserade, ett är systembiologi (matematiska modeller) och ett är big-data-analys med inslag av AI, där data kommer från in vitro-tester (cellmodeller).

Det är extra roligt att konstatera att det är en stor spridning inom olika forskningsområden. Forskarna arbetar med:

 • Gliablastom (hjärncancer)
 • HIV-infektioner
 • Tarmmodell för att studera bland annat livsmedel
 • Upptag av ämnen, som t ex kemikalier och läkemedel, genom huden
 • Behandling av toxin-orsakad diarré
 • Prediktion av läkemedelsupptag i hjärnan
 • Lungmodeller för att studera kroniska lungsjukdomar
 • Cellodling i 3D för att utveckla läkemedel mot cancer
 • Läkning av skador på senor
 • Botox-tester
 • Läkemedelsutveckling med matematiska modeller i dator (systembiologi)
 • Analys av data (big data) från celltest för att förutsäga risker med kemikalier
 • Cellmodell för påverkan av hjärnceller under fosterutvecklingen

Idéerna om djurförsöksfria forskningsmetoder dyker upp inom alltfler forskningsområden!