Forskarstudie 2018

Idag publicerar Forska Utan Djurförsök en rapport om vad forskare som utvecklar djurförsöksfria metoder tycker om stödet för utvecklingen inom området, både på det egna lärosätet, bland forskningsfinansiärer och från politiskt håll.
Djurförsöksfria forskningsmetoder öppnar möjligheter att snabbare få fram tillförlitliga forskningsresultat. Andra länder har länge sett potentialen i detta. Sverige halkar efter, något som studien illustrerar.

Forskarstudie 2018 – Allt att vinna, en studie om hinder för att främja djurförsöksfria forskningsmetoder i Sverige.