Forska Utan Djurförsöks sakkunniga i en undervisningsfilm för framtidens forskare.

Klicka här för att se undervisningsfilmen.

Landets gymnasieelever kan nu få lära sig mer om djurförsök och djurförsöksfria metoder på biologilektionerna. I ett nytt undervisningsmaterial står Karin Gabrielson Morton, vår seniora sakkunniga, för undervisningen i korta inspelade föreläsningar i ett av lektionsförslagen. Temat är djurförsöksfria metoder. Målet är att se till att framtidens blivande forskare introduceras för behovet och möjligheterna att ersätta djurförsök!Materialet är framtaget av Sveriges 3R-center, vid Jordbruksverket, och finns tillgängligt via plattformen Gratis i skolan.

Klicka ovan för att ta del av undervisningsfilmen och sprid gärna vidare!