Film, Sveriges 3R-center

Forska Utan Djurförsöks forskningsstöd har bidragit till en cellmodell som ersatt djurförsök över hela världen!  

Se en film från Sveriges 3R-center, där Maria Karlgren, Uppsala universitet, berättar om metoder som utvecklats i hennes forskargrupp för att ersätta djurförsök vid utveckling av läkemedel! Metoden som beskrivs är Caco-2-cell-modellen, och har ersatt djurförsök över hela världen.  

Metoden utvecklades med stöd från Forska Utan Djurförsök, och vi har sedan fortsatt ge forskningsanslag till Maria och andra inom forskargruppen, då deras metoder har stor potential att ersätta fler djurförsök i framtiden. Titta på filmen för mer information om de nya metoderna som kan ersätta djurförsök inom läkemedelsutveckling: fudj.se/3RCMKFE