Forska Utan Djurförsök lämnar kommentar till ny forskningsstrategi

SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) har beslutat att utarbeta en ny forskningsstrategi som ska gälla under åren 2017-2021, vilket ska ske i en öppen process.
Forska Utan Djurförsök har lämnat in sin kommentar som du kan läsa här.