Forska Utan Djurförsök i Almedalen 2017

Vi arrangerar 2 seminarier under årets Almedalsvecka och finns på plats för möten och andra aktiviteter.

Vårt första seminarium, på måndagen den 3 juli kl 13-14.30, heter ”Ska man fortsätta med djurförsök i medicinsk forskning?”.
Här diskuterar forskare, politiker samt representanter från både patientorganisation och läkemedelsbranschen huruvida Sverige verkligen tar tillvara de etiska, vetenskapliga och ekonomiska vinster som finns att göra på djurfri forskning.

Det andra seminariet, på torsdagen 6 juli kl 10-11.30 heter ”Kemikalietester och kosmetika – en framgångssaga”. Här berättar forskare från universitetsvärlden om de djurfria metoder som kommit längst, nämligen testning av kemikalier. Det kommer också att finnas möjlighet att själva få prova på att forska utan djur, det vill säga med datormodeller och provrör.

På fredagen 7 juli kl 10-11.30 har vi öppet hus för att diskutera ”Djurfri forskning – vägen framåt” med alla som önskar komma förbi, vare sig du är politiker eller annan beslutsfattare eller är forskningsintresserad av andra skäl.  Vi hoppas på goda samtal som gärna får ta avstamp i de seminarier vi hållit tidigare under veckan om medicinsk forskning, läkemedelsutveckling och testning av kemikalier. Vi diskuterar vägen framåt och den potential som finns inom området. Vilka är möjligheterna? Vilka är svårigheterna? Hur kan finansieringen vad gäller utveckling av djurfria metoder bli bättre?

Samtliga aktiviteter äger rum på Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 i Visby, sal B11.

Varmt välkommen till våra aktiviteter i Almedalen 2017!

Foto: Malin Ericsson/Region Gotland