Försenad information om forskningsanslagen 2023

Inför 2022 höjde vi åter anslagen till forskning för att ersätta djurförsök! 15 projekt fick 3,6 miljoner att använda 2022, och två projekt har fått flerårsanslag. Flerårsanslagen innebär att 4,8 miljoner redan nu har fördelats till forskning inför 2022 – 2024. 

Under årets första kvartal brukar vi vanligtvis presentera vilka ytterligare forskare som får anslag från oss innevarande år. När det gäller just forskningsanslagen för 2023, så kommer vi förhoppningsvis kunna presentera dem senast under maj månad. 

Anledningen till att det dröjer, är att vi befinner oss i en situation vi aldrig tidigare har varit i: 

Det är Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks styrelse som fattar beslut om vilka forskare som får våra forskningsanslag. Detta efter förslag från vår Vetenskapliga kommitté. Men vid styrelsemötena i slutet av 2022 kunde styrelsen inte fatta besluten om 2023 års anslag.

Därefter gick mandatperioden ut för flera styrelseledamöter. Sedan den 1 januari 2023 uppfyller styrelsen inte det minsta antal ledamöter som krävs enligt stiftelsens stadgar. Styrelseordföranden har därför begärt att Länsstyrelsen, i enlighet med stiftelselagen, ska förordna in nya ledamöter.  

Så fort vi har en ny styrelse på plats, kommer den att fatta beslut om vilka forskare som får anslag från oss för 2023. Vi inväntar nu Länsstyrelsens beslut och vår verksamhet fortgår i övrigt som vanligt. 

Vi hoppas att snart kunna berätta för alla som stödjer oss på olika sätt, om forskningsprojekten som vi tack vare er kan ge anslag till i år!