Föreläsning inför en engagerad publik under Djurens Rätt Örebros julfest

Lördagen den 28 november bjöd Djurens Rätt Örebro in till julfest med julbord, föreläsningar, fika och möjlighet att shoppa julklappar.

karinGabrielson MortonDet var nästan fullsatt i salen när Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, föreläste om djurförsök och djurfria metoder. Så här presenterades föreläsning i programmet: ”Detta är en föreläsning som vidgar ditt synsätt och får dig att tänka i nya banor, fundera på om det faktiskt inte kan finns flera sätt att göra saker på, om något är rätt bara för att det alltid har gjorts på det viset.
En föreläsning som passar dig som vågar sätta nya perspektiv på omvärlden, men även för dig som bara är intresserad av alternativa forskningsmetoder.

– Även om det handlar om allvarliga frågor så är det alltid lika roligt att föreläsa för en så engagerad publik, säger Karin Gabrielson Morton.

– Jag hoppas att de som lyssnade lärde sig något nytt och fick ett bra underlag för att diskutera djurförsöksfrågor och forskning med sina vänner. Och framför allt hoppas jag att lyckades förmedla en god portion optimism när det gäller möjligheten att ersätta fler djurförsök i framtiden. Det har skett så många viktiga genombrott på senare tid när det gäller forskningsframsteg och framför allt när det gäller attityden till djurfria metoder. Än har vi ett tufft jobb framför oss, men förutsättningarna är bättre än för bara några år sedan. Det behövs mer pengar och genomtänkta strategier, men vi är helt klart på väg i rätt riktning, avslutar Karin.