Förbud mot djurtestad kosmetika. Djurtestförbudet har medfört positiv attityd mot djurförsöksfria testmetoder.

EU:s förbud mot djurtestad kosmetika fyller 10 år!

EU:s förbud, som trädde ikraft 11 mars 2013, innebär att djurtestade produkter inte längre får säljas inom EU.   

Innan dess hade djurtester av kosmetika och ingredienser av kosmetika förbjudits inom EU i två steg, 2004 och 2009. Djurtestförbudet hade då varit på gång sedan tidigt 1990-tal, men skjutits upp gång på gång efter påtryckningar från delar av kosmetikaindustrin.   

Kosmetikaindustriföreträdare ville att förbudet skulle fortsätta att skjutas upp tills det fanns djurförsöksfria testmetoder som kunde ersätta alla djurtester, även för nya råvaror. Men till slut meddelade EU-kommissionen att förbudet skulle genomföras ändå. Och när väl förbudet inträtt, då kom de riktigt stora satsningarna på att utveckla nya metoder som kunde ersätta de sista djurtesterna.    

Effektivare använda andra metoder än djurtesterna 

Djurtestförbudet har visat sig blivit viktigt för både människor och djur:    

Det finns nämligen stora fördelar med att, istället för djurtester, använda tester på celler och matematiska modeller i dator för att bedöma olika ämnens och produkters säkerhet.   

EU var föregångare med både djurtestförbud och förbud mot försäljning av djurtestade produkter, men fler länder följde snabbt efter. Idag finns olika former av förbud mot djurtester av kosmetika i 43 länder världen runt. Länder som Kina har kraftigt minskat på sina djurtestkrav. Och satsningar på att utveckla nya metoder som kan ersätta djurtester har ökat rejält.   

Det är en helt annan attityd nu när det gäller djurförsöksfria testmetoder; myndigheter, kemiindustrin, läkemedelsindustrin och inte minst kosmetikaindustrin är mycket mer entusiastiska och stödjer fullt ut utvecklandet av nya metoder som kan ersätta fler djurtester.   

Forska Utan Djurförsök har främjat djurförsöksfria testmetoder   

Forska Utan Djurförsök är föregångare när det gäller att stödja utvecklingen av djurförsöksfria testmetoder! Det handlar om metoder som kan användas för att testa kosmetika, kemikalier, läkemedel och andra produkter. Bland de viktigaste projekten vi har gett stöd till är MEIC, ett internationellt projekt som redan på 1980-talet visade att tester på celler kan visa hur farliga ämnen är om man får i sig höga doser vid ett och samma tillfälle. 

Vi har också gett forskningsanslag till professor Malin Lindstedt vid Lunds universitet, som arbetat med att utveckla ett cell- och AI-baserat allergitest, som i utvärderingar visat sig vara mycket bättre än djurtester för att visa om ett ämne är allergiframkallande för människor. Testmetoden, som kallas GARD, finns sedan flera år tillbaka tillgängligt på den internationella marknaden. Förra året (2022), inkluderades testet som en av OECD:s (den internationella Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) godkända testmetoder för kemikalier. Det har även godkänts för att testa medicintekniska produkter. 

Ytterligare en testmetod, som utvecklats av Anna Forsby på Stockholms universitet, med stöd från bl.a. Forska Utan Djurförsök, är att med hjälp av celler avgöra om en produkt är milt ögonirriterande. Den kunskapen är viktig när det gäller t.ex. produkter för barn och för vissa läkemedel, linsvätskor och andra produkter som ska användas i ögonen.

Kryphål i lagen 

Det är viktigt att belysa att EU:s förbud, med rätta, har kritiserats för att ha många kryphål. Det är bl.a. fortfarande tillåtet att sälja produkter som djurtestats p.g.a. uttryckliga krav i andra länder, och olika EU-organ har krävt att råvaror som används i kosmetika ska djurtestas i enlighet med annan EU-lagstiftning om kemikalier. Men så här 10 år efter att förbudet trätt i kraft kan vi ändå konstatera att det haft en enorm effekt.   

Arbete pågår för ett globalt djurtestförbud   

Sedan några år tillbaka pågår ett intensivt samarbete, inom Animal-Free Safety Assessment Collaboration (www.afsacollaboration.org), mellan några av världens största kosmetikaföretag och djurskyddsorganisationer för att främja djurtestförbud globalt och helt få bort alla djurtesterna inom kosmetikaindustrin. Samarbetet har bl.a. lett till utvecklandet av en avancerad utbildning om hur kosmetika kan säkerhetsbedömas med djurförsöksfria metoder.   

Vilka produkter omfattas av djurtestförbudet?   

EU:s kosmetikalagstiftning – och därmed djurtestförbudet – omfattar inte bara smink, utan även hudvårds- och hygienprodukter som schampo, tvål och tandkräm. Även babyprodukter, solskydd, brun-utan-solprodukter, parfymer, hårfärgningsmedel och permanentvätskor, produkter för intimhygien, massageoljor, nagellack, rakkrämer, blekmedel för hud, antirynkkrämer och munvatten är inkluderade.   

Produkter som inte räknas som kosmetika och hygienprodukter är bl.a.: tvätt- och diskmedel, rengöringsprodukter för städning, hygienprodukter för djur (exempelvis hundschampo), desinfektionsmedel och antibakteriella produkter (till exempel handsprit) samt produkter som förs in i kroppen för att förändra utseendet eller ta bort rynkor, till exempel permanenta tatueringar, botox och ”fillers”.

Läs mer om kosmetikatester på djur och EU:s förbud här:https://forskautandjurforsok.se/fakta/konsument/kosmetikatester/