Djurfri forskning delvis bakom årets Nobelpris i kemi

Årets Nobelpris i kemi delades med ena hälften till Frances H. Harold och med den andra hälften gemensamt till George P. Smith och Sir Gregory P. Winter, ”för fagdisplay av peptider och antikroppar”

Vi på Forska Utan Djurförsök vill gärna berätta mer om priset som gick till metoder för fagdisplay.

År 1985 utvecklade George Smith en elegant metod som kallas för fagdisplay, där bakteriofager – virus som infekterar bakterier – kan utnyttjas för att ta fram nya proteiner. Gregory Winter använde sedan fagdisplay för riktad evolution av antikroppar, med målet att framställa nya läkemedel och det är genom hans forskning som fagdisplay gör mänskligheten mest nytta.

Antikroppar tillverkades och det fungerade inte med möss
I vårt immunsystem finns hundratusentals olika antikroppar. Den stora variationen innebär att det nästan alltid finns en antikropp som kan signalera till våra immunceller att attackera infekterande virus och bakterier. Eftersom antikroppar med stor urskiljning kan fästa sig vid en enda molekyl bland tiotusentals andra, har forskare under lång tid haft stort hopp om att kunna utforma antikroppar som blockerar olika sjukdomsprocesser i kroppen och fungerar som läkemedel.

För att få fram den typen av antikroppar injicerade man till en början möss med olika mål för läkemedel, till exempel proteiner från cancerceller. De antikroppar som mössen bildade försökte man sedan använda som läkemedel. Men under 1980-talet blev det allt tydligare att denna metod hade sina begränsningar. Vissa ämnen var för giftiga för mössen och andra gav ingen antikroppsproduktion. De antikroppar man verkligen testade som läkemedel, upptäcktes dessutom av patienternas immunförsvar som attackerade dem. Det ledde till att musantikropparna förstördes och patienterna riskerade olika biverkningar.

Detta fick Gregory Winter att börja utforska möjligheterna med fagdisplay. Dels ville han komma bort från behovet av möss, dels ville han kunna basera läkemedlen på mänskliga antikroppar eftersom de tolereras av vårt immunförsvar.

Världens första läkemedel baserat på en mänsklig antikropp
Kring fagdisplay av antikroppar grundade Gregory Winter och hans medarbetare ett företag som under 1990-talet tog fram ett läkemedel helt baserat på en mänsklig antikropp: adalimumab. Antikroppen neutraliserar ett protein, TNF-alfa, som driver inflammation vid många autoimmuna sjukdomar. År 2002 godkändes läkemedlet, Humira, för behandling av ledgångsreumatism och det används numera även mot olika former av psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Senare har fagdisplay använts för att utveckla antikroppar mot cancertumörer. En av dessa är immunterapiläkemedel – där forskningen för övrigt belönades med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Ett annat nu godkänt antikroppsläkemedel neutraliserar det bakteriegift som orsakar mjältbrand, ytterligare ett bromsar den autoimmuna sjukdomen SLE och många fler antikroppar testas just nu i kliniska prövningar, till exempel mot Alzheimers sjukdom.

Kommentar från Forska Utan Djurförsök
Fortfarande tillverkas många antikroppar i djur för användning i olika biomedicinska sammanhang. Men som Nobelpriset visar har det alltså visats att djurförsöksfria metoder i detta fall ger bättre och säkrare produkter än djurförsöken gjorde. Det är viktigt att påpeka detta, eftersom djurförsök ofta framhålls som det överlägsna alternativet. Att ersätta djurförsök handlar inte bara om att rädda djur från lidande och död. Det handlar minst lika mycket om att utveckla nya metoder som är bättre än djurförsöken inom läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier och i medicinsk forskning. Många gånger är de nya metoderna billigare än djurförsök, men utvecklingen kostar mycket pengar. Ibland krävs också utbildning, utrustning och personal som gör att de nya metoderna – åtminstone kortsiktigt – är dyrare än djurförsöken, och så länge djurförsöken betraktas som den gyllne standarden krävs attitydförändring för att ersätta fler djurförsök. Nobelpris till forskning där djuren ersatts med nya och bättre metoder är därför oerhört viktigt att uppmärksamma.

Illustration: Niklas Elmehed
Copyright: Nobel Media AB 2018