Djurfria svenska testmetoder till Korea

Företaget SenzaGen tecknar avtal med koreanskt företag

SenzaGen tillhandahåller dermatologisk och respiratorisk testning i provrör (in vitro) för den kosmetiska, kemiska och farmaceutiska industrin och ersätter behovet av djurtester. Företagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet och SenzaGen är idag baserat i Medicon Village i Lund. En av SenzaGens grundare och dess Chief Scientific Officer är professor Malin Lindstedt som tidigare fått anslag från Forska Utan Djurförsök för sitt arbete med djurfria testningsmetoder.

Nu har SenzaGen tecknat ett distributionsavtal med det koreanska företaget Woojung BSC Inc, om att leverera djurfria testmetoder för bland annat kosmetika.

För cirka 1 år sedan införde Korea ett förbud för djurtester av kosmetika. Det koreanska företaget har kunder bland kosmetika- och läkemedelsbolag men även universitet och forskningsinstitut.

”Vi erbjuder olika typer av service till ledande kosmetika- och farmaceutiska företag samt till universitet i Korea och med GARD kommer vi att kunna utöka och förstärka vårt erbjudande. Den nya lagstiftningen gör att fler och fler av våra kunder kommer att kräva djurfria tester och med GARD får vi både ett bättre och ett säkrare test. Det är en fördel för oss, våra kunder och för alla konsumenter” säger Benjamin, ByungNyun Chun, VD för Woojung Bsc.

”Att samarbeta med nya starka affärspartners är en viktig del av vår affärsmodell och avtalet med Woojung Bsc innebär att vi kommer att finnas på en av de viktigaste asiatiska marknaderna. Det här innebär långsiktiga fördelar för vår produktportfölj och för företaget” säger Anki Malmborg Hager, VD för SenzaGen.

Sedan 2013 är djurtester på kosmetika förbjudet i EU och Norge. Flera länder, bl a Israel, Indien, Nya Zeeland och Turkiet har infört förbud mot att utföra djurtester inom landet.

Testmetoden, GARD, bygger på analys av genmarkörer och utförs in vitro. Testet analyserar 200 respektive 389 markörer beroende på test istället för 1-2 markörer, vilket ger resultat med 90% tillförlitlighet jämfört med tester på möss som ger 72% tillförlitlighet.

GARD mäter dessutom potensen av en substans, dvs i hur hög grad den orsakar allergi.